Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Allebé, August, 1900-08-02
Citaat
Archief
collectie Agnieta Cornelia Gijswijt
Vorm
brief
Begindatum
1900-08-02
Trefwoord persoon
Allebé, August (kunstenaar)
Gijswijt, Agnieta Cornelia (kunstenaar)
Nakken, Willem Carel (kunstenaar)
Gabriël, Paul Joseph Constantin (kunstenaar)
Gijswijt, Agnieta Cornelia (ontvanger/aangeschrevene)
Allebé, August (auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
3
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
[1:1] Amsterdam 2 Aug 1900 # Zeer geachte Mejw Gijswijt, Gevoelig voor Uwe vriendelijke letteren en die van den Heer Nakken met den raad om eens te Dalem te gaan kijken,- moet ik U aantwoorden dat het dit jaar niet gaan zal; ik moet nu eenmaal hier blijven, en naar Parijs ga ik dus ook niet. Volgens werken vd. Heer N, waarschijnlijk te Dalem gemaakt, moet het juist een plek zijn, waar ik gaarne wat studien zou probeeren, en in Uw beider gezelschap ware mij dat bijzonder aangenaam geweest. [...] [1:2] Dank ook voor de mededeeling omtrent de copij van Mevr Swartenhondt, geb. Rus,- eene copy waarin ik altijd vertrouwen gesteld heb, ook dat zij haar weg wel zou vinden. De ergste warmte schijnt nu gedaan en ik kan mij voorstellen hoe gij daar 's avonds wandelt om motiven op te doen. Wat de Heer N. U zal zeggen, is juist de aanwijzende leiding die gij noodig hebt om op flinke schaal studiën te schilderen,- studien die eigenlijk al schilderijen zijn, als zij met de noodige [vrijmoedigheid [onderstreept] aangepakt en tot op eene zekere hoogte gebracht worden; zoodat [de frischheid er in blijft [onderstreept], datgene wat de Men Gabriel ,, la bravoure du pinceau'' noemt. [1:3] Wat gij nù doet, is altijd de ware weg geweest om tot schilderijen te komen. [...]
Trefwoord
olieverfstudie; invloed omgeving kunstenaar op schilderij; idee hebben (voor een kunstwerk); raadgevingen

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?