Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Allebé, August, 1902-05-23
Citaat
Archief
collectie Agnieta Cornelia Gijswijt
Vorm
brief
Begindatum
1902-05-23
Trefwoord persoon
Allebé, August (kunstenaar)
Fantin-Latour, Henri (kunstenaar)
Gijswijt, Agnieta Cornelia (kunstenaar)
Manen, Betsy van (kunstenaar)
Gijswijt, Agnieta Cornelia (ontvanger/aangeschrevene)
Allebé, August (auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
4
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
[1:1] Amsterdam 23 Mei 1902 # Zeer geachte Mejuffrouw Gijswijt, # Daar het mij nuttig voorkomt dat U voor Uw vertrek toch ook eens een atelier zaagt van een talentvol schilder met wiens werk U -gelijk ik weet,- werkelijk symphatiseert,- in deze overtuiging heb ik tot Uwe introductie een woordje geschreven aan den Heer Fantine-Latour, misschien de eenige die te Parijs zich nog mijner herinnert. De Heer F.L. antwoordde dd°22 dezer, ,,Je suis à Paris jusqu'au 6 Juin et ,, je recerai avec plaisir la visite ,,de vos deux élèves''. Elles ont beaucoup ,,de chances de me trouver à l'atelier ,,le matin de 9 à 11 heures.'' Die atelier schijnt te zijn [8 rue des Beaux-Arts.[onderstreept] Dan zult U wel informeeren waar dat is,- ik weet het niet. Wel wilde ik U verzoeken Juffr van Manen, namens mij- uit te noodigen mede te gaan; ik schreef trouwens ook over uw beider bezoeker. Mej v M. is, wat hare [1:2] relatien betreft, zeker even mededeelzaam geweest tegenover U. Ik denk dat U in dien atelier mooie, interessante dingen zult zien, die U alweer meer kijk op de schilderkunst bezorgen. Nu hoop ik maar dat ik mijn verzoek aan den Heer F. L. niet te lang heb uitgesteld en dat U niet reeds naar buiten zijt gegaan, zoo als uw voornemen was. [Deel svp aan Juffr v. M. van dit briefje mede wat U goeddunkt, maar wilt geen van beiden ooit vertellen dat U met dien schilder hebt kennisgemaakt door mij, want dan komen er zoo vele aanvragen dat ik er verlegen mede word[onderstreept] en het mij gaan zou als met den schilder Alma Tadema wier ik niemand meer durf aanbevelen. Dan wil U mij bij gelegenheid nog wel eens mededeelen of dit bezoek, als U voornemens zijt er aan te doen, aan Uwe verwachting heeft beantwoord of niet. [...]
Trefwoord
atelierbezoeker; atelier-locatie; raadgevingen

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?