Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Gabriël, Paul Joseph Constantin, 1910-11-24
Citaat
Archief
collectie RKD Brieven, handschriften en kleine archieven
Vorm
brief
Begindatum
1910-11-24
Einddatum
1910-11-24
Opmerking datering
Brief geschreven te Brussel
Trefwoord persoon
Gabriël, Paul Joseph Constantin (kunstenaar)
Jeltes, H.F.W. (ontvanger/aangeschrevene)
(auteur/correspondent)
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
[...] Gabriel leefde geheel in eene atmosfeer van kunst en zoo hij weinig belangstelling scheen te stellen in wat daarbuiten lag, kan wellicht zijne erge doofheid daartoe eenigzins hebben bijgedragen. Die doofheid toch was voor hem een groote belemmering in den dagelijkschen gezelligen omgang met vrienden en kenissen, en stelde hem in eene betrekkelijke eenzaamheid waarbij hij zich het liefst met de kunst en met zijn nachtegalen afzonderde. Het staat voor mij nog voor, toen ik bij een mijner bezoeken zijn atelier mijne verwondering te kennen gaf er zingende nachtegalen aan te treffen, Gabriel mij antwoordde dat hij zoo op die vogels gesteld was, omdat hun zang zijn gehoor duidelijk trof en streelde.
Trefwoord
schildersatelier (werkruimte); atelierbezoeker; atelier-inboedel

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?