Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Schotel, Johannes Christiaan, 1840
Citaat
Bibliotheek
Leven den zeeschilder J.C. Schotel
Begindatum
1840
Trefwoord persoon
Schotel, Johannes Christiaan (kunstenaar)
Schotel, G.D.J. (auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
pp. 90-91
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Zijn Atelier was eene zeer eenvoudige, doch ruime, zaal, die het uitzigt had op de Maas. Geen kostbare schilderijen of prachtige meubelen trokken de aandacht tot zich: integendeel de weinige voortbrengsels van het penseel, die men aan de wanden opmerkte, waren van zoo weinig beteekenis, dat, menigeen zijne verwondering te kennen gaf, dat een man van zoo veel smaak, zulke onbeduidende stukken in zijne nabijheid kon gedoogen (I). Hij behoefde door geene meesterstukken omringd te zijn, daar hij het schoonste meesterstuk, Natuur, voor zich had. Eene piano, een kabinetorgel, eene kleine, doch uitgelezene bibliotheek, een kunstkast en eenige scheepjes, onder welke een linieschip, een brik en een scholschuit (2), welke laatste hij geheel had opgetuigd, en die hij van tijd tot tijd volmaakte, ziedaar de voornaamste sieraden van het vertrek, waarin zoo vele kunststukken, gedacht, geschetst, geteekend en geschilderd, zoo vele beroemde mannen uit alle oorden der wereld ontvangen, en zoo vele uitmuntende schilders, thans sieraden der Vaderlandsche school, gevormd werden. [...] (I) Zij waren een woelend water door C.P. - Een stil leven. - Eenige vrolijke boeren door Heemskerk. - Twee stille waters door W. van de Velde den ouden, met het penseel op paneel geteekend. - Een uitvoerig geschilderd vrolijk gezelschap, eenige portretten, een rookend boertje en twee landschappen, in rond formaat. (2) Zie: Catal. bl. 58, zij is voor f 60 verkocht.
Trefwoord
schildersatelier (werkruimte); atelier-inrichting; atelier-locatie; in het atelier werken

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?