Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Schildt, Martin, 1901, Martinus Schildt
Citaat
Bibliotheek
Elsevier's geïllustreerd maandschrift : verzameling van Nederlandsche letterkundige kunstwerken geïllustreerd door Nederlandsche kunstenaars (Link to publicatie)
Vrije titel
Martinus Schildt
Begindatum
1901
Einddatum
1901
Opmerking datering
Elsevier's geïllustreerd maandschrift (januari-juni 1901), pp.155-164
Trefwoord persoon
Schildt, Martin (kunstenaar)
Wolf, N.H. (auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
p. 155-156
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Wie in het groote nijvere Rotterdam bekend is, en onze schilderswereld kent, weet hoe weinig kunstenaars van het penseel in de stad van Maas en Rotte hun atelier hebben opgeslagen. De Rotterdamsche akademie "van beeldende kunsten en technische werenschappen", waar bekwame mannen onderricht geven, doch waar geboren talenten maar weinig komen studeeren, produceert meer goede vaklieden dan groote kunstenaars..... En zoo komt het, dat ook de enkele bloempjes, die op de dorre vlakte bloeien, door de menigte blijven onopgemerkt. In een afgelegen buurt van Rotterdam's oude stad, tusschen kleine, lage huisjes en pakhuizen in, waar maar zelden een wandelaar passeert, doch waar van die echte kleinburgersche luidjes wonen, is het atelier van den schilder Martinus Schildt. Het is zeer stil in deze buurt: geen gerommel van wagens, geen schepen die het voor zijn deur stroomende grachtje bevaren, geen hard-schreeuwende kooplui hier, in het Groenendaal, hun waren komen uitventen - er heerscht kalme rust, onafgebroken, door niets verstoord. En toch loopt evenwijdig met dit straatje de herrieachtige Hoogstraat, Rotterdam's hoofdader van het straatverkeer, en zijn er groote binnenhavens aan de achterzijde gelegen. Doch zij hebben geen invloed op de voortdurende kalmte waarvan het ouderwetsche straatje geniet, gelegen als het is buiten de gewone verkeerswegen van de bevolking der handelsstad. Het is er een echt buurtje voor een schilder die in stilte, ongestoord door invloeden van buiten, en zoo bescheiden mogelijk, zijn weg wil gaan Een reclame-man, een man van de wereld ook, zou hier niet aarden; een jong kunstenaar, die overtuigd is dat hij er nog niet ìs - nog niet is, wat men noemt "arrivé" - kan hier gedijen. Zulk een kunstenaar, inderdaad, is Schildt. Wie hem een bezoek brengt op zijn werkplaats, - Schildt wèrkt hàrd! - ziet aanstonds, dat hier geen reclame-man, ook geen man van de wereld huist. Het is er een rommel als bij een oudroest, zonder den minsten zweem van weelde. Slechts enkele stoelen en een houten tafel vormen er het huisraad.
Trefwoord
schildersatelier (werkruimte); atelier-adres; atelier-locatie; atelier-inrichting

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?