Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Derkinderen, Antoon, 1894-03-01
Citaat
Archief
Brievencollectie Jan Veth
Vorm
brief
Begindatum
1894-03-01
Einddatum
1894-04-30
Opmerking datering
datering op basis van annotatie op brief en andere correspondentie Veth-Derkinderen
Trefwoord persoon
Derkinderen, Antoon (kunstenaar)
Veth, Jan (kunstenaar)
Giotto di Bondone (kunstenaar)
Viollet-Le-Duc, Eugène Emmanuel (kunstenaar)
Alberdingk Thijm, Joseph (kunstenaar)
Veth, Jan (ontvanger/aangeschrevene)
Derkinderen, Antoon (auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
1
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
[1:1] [in een ander handschrift maart 1894] Beste Jan Piet, Wally vertelde mij dat je Zondag in Laren geweest waart. Het speet me heel erg, dat ik je niet gezien had en dat je de tocht tevergeefs gemaakt hebt. Van van Lanschot heb ik het geld ontvangen en ik zend je hierbij in hartelijke dank de 50 gulden terug. De brief die ik je laatst zond zag er nogal vol uit. Toch was hij niet juist genoeg. In elk geval ontbrak er dit aan wat ik je had willen schrijven: Ons meenings-verschil over idee en materie accentueerde je door de bewering dat het principe der groote lijnen van Giotto te zoeken was in de techniek der frescoschildering. Tegen deze bewering verzette ik me. Maar ik moet je zeggen dat ik me evenzeer verzet heb tegen de kern van sommige beschouwingen van Fons [Diepenbrock??] (ook in zijn schemeringen waarin ik alleen de idee erkend zie bij miskenning der materie. [doorgestreept: ik kan niet alleen de Geest zoeken dan in de levensvorm der Anachoreten, en het schijnt mij dat onze tijd dit niet toelaat. Ik kan niet & wil niet zoeken de materie-voor-alles, omdat ik meen dat dit de miskenning van de Geest is] Jij meent dat de lijnen van Giotto gevonden zijn, voorgeschreven zijn door de techniek – Ik, versta dit niet, want techniek is [1:3] niets op zich zelf voor mij zijn de lijnen van Giotto getrokken door zijn idee geleid door de techniek. Dit is niet te bereedeneren. Voor eenige jaren, toen we er over dachten om samen over Thijm te schrijven, toen schreef ik je eens, dat ik Thijm nog altijd waardeerde en van hem hield, maar dat we verder waren dan hij & zuiverder kende de essence van het geestlijk [onleesbaar] dat hij meende te verdedigen. Ik vind dit nog. Vooral vind ik dat Viollet le [1:4] Duc gecompleteerd moet worden verhoogd en vergeestelijkt! De huidige beweging van sommige architecten-bureau-teekenaars naar het ‘rationalisme’ is waarlijk té onnoozel. Gaat het Anna goed? Het spijt me dat ik niets eens een rustige dag gehad heb om eens bij je te komen. zoodra ik kan kom ik eens. Beide hartelijk gegroet van je vriend Toon
Trefwoord
kunsttheorie; geest; techniek, beheersen van de; kunsttheorie

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?