Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Koekkoek, Barend Cornelis, 1841
Citaat
Bibliotheek
Herinneringen en mededeelingen van een landschapschilder [Koekkoek, 1841]
Begindatum
1841
Trefwoord persoon
Koekkoek, Barend Cornelis (kunstenaar)
Koekkoek, Barend Cornelis (auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
pp.133-134
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Er zijn zoo vele Hollandsche meisjes, die hebben leeren teekenen, en het behoort thans tot eene beschaafde opvoeding. - Waarom leerden zij dan toch de beginselen der teekenkunst, als men bij de gelegenheden, die zich zoo dikwijls voordoen, er geen gebruik van maakt?- Ik geloof, dat het doel der teekenkunst, als zij tot eene beschaafde opvoeding behulpzaam wordt gemaakt, moet zijn: den smaak voor het schoone meer en meer te ontwikkelen, te verfijnen, om daardoor in staat gesteld te worden, met een juist oog en goed oordeel de schoone natuur, de dingen, die om ons zijn, te zien, te kennen, en er over te oordeelen. - En, helaas! men duide het mij niet te kwade, welke eene onverschilligheid heerst er bij velen! en zoo zij al niet geheel ongevoelig zijn, welk eene armoedige oordeelvelling over de schoonheden der natuur ontglipt niet menigmaal den mond eener welopgevoede schoone! - Doch niet alleen het teedere geslacht, maar ook zij, die als jongelingen op eene school niet alleen, maar in gevorderden leeftijd soms jaren achtereen eenen meester hunnen huize namen en de teekenkunst leerden, geven maar al te dikwijls de duidelijkste bewijzen, dat de schilderkunst meer gevoeld dan geleerd kan worden. -
Trefwoord
tekenen; leerling; gevoel (RKDstudio); amateurkunstenaar; opvatting over vrouwen

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?