Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Becker, Fridolin, 1859-09-18
Citaat
Archief
kunstenaarsbrieven Haags Gemeentearchief
Vorm
brief
Begindatum
1859-09-18
Trefwoord persoon
Becker, Fridolin (kunstenaar)
Bles, David (kunstenaar)
Bles, David (ontvanger/aangeschrevene)
Becker, Frodelin (auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
3
Citaat
[1:1] Zuijlen den 18 Sept 59 WelEdele Heer Zeergeeerde Meester! Het is mij een aangenamen pligt WEd bij deze gelegenheid dezen te doen geworden in de hoop dat U en de Uwen Zich in eenen volmaakten welstand moge bevinden. Zoo als WEd door dezen zult bemerken heb ik weder van de gelegenheid gebruik gemaakt eenigen ten huizen van den generaal de Tuyll het buitenleven te genieten; ik ben dus niet in de gelegenheid Uw mondeling mijne opregte wenschen tot Uw voordurend geluk te mogen uitten. (...) Nog (?) mogt ik het genoegen smaden door te vernemen dat ook in verre [1:2] verre landen Uw talenten worden erkend en daarvoor ten bewijze eene bijzondere onderscheiding mogt te beurt vallen; vergun mij Waarde Meester mijn welgemeende gelukwenschen te voegen bij die Uwer vrienden en kunstbroeders die uwer talenten regt aan doen. want velen zullen er zijn doe door wangunst geprikkeld U zullen afvallen. Op dit ogenblik ben ik aan het schilderen van bloemen en heb reeds eenige schetsen van bloemen en vruchten naar de natuur gemaakt; ook hierin ontmoet ik vele moeyelijkheden, vooral in de blâren, het verschillende groen en om niet te zwaar van kleur te worden en het transparante van de bloemen, de fijne nuances en de krachtige kleuren, om dit alles overeenkomstig het licht uit te voeren; Voor het overige is hier niet veel nieuws, er zijn hier in het dorp zooals in vele plaatsen vele zieken doch gelukkig van geen een tegen aard. Na U en Uwe geeerde familie een volmaakte gezondheid te [1:3] hebben toegewenscht, Verblijve ik Met de meeste Hoogachting Uwen zeer Toegenegen leerling Fridolin Becker
Trefwoord
meester (kunstenaar); naamsbekendheid; leerling; werkwijze kunstenaar; natuur

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?