Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Lokhorst, Jan van (1837-na 1874), 1862-03-03
Citaat
Bibliotheek
Brieven van Willem Roelofs aan mr. P. VerLoren van Themaat [Jeltes, 1925]
Vorm
brief
Begindatum
1862-03-03
Einddatum
1862-03-03
Trefwoord persoon
Lokhorst, Jan van (1837-na 1874) (kunstenaar)
Rude, François (kunstenaar)
Mander, Karel van (I) (kunstenaar)
Gabriël, Paul Joseph Constantin (kunstenaar)
(ontvanger/aangeschrevene)
Roelofs, Willem (auteur/correspondent)
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Wees [...] verzekerd dat ik [...] alles in het werk zal stellen om [...] voor Uw protégé te doen wat ik kan doen. Naar hetgeen ik van hem zag geloof ik dat er iets in zit [...] Zoo ik van eene andere oppinie was zou ik [...] nog raden liever de kunststudie te laten varen in het vaste vertrouwen aan het zeggen van Karel van Mander in zijn Schilderboek: "In den beginne gekeerd is minder schande, dan dat men ten letste valt door de mande." Nu weet [...] gij hoe ik over eleves, meesters en kunstlessen denk: de algemeene denkbeelden over kunst ontwikkelen, heeft mij altijd het eenig mogelijke toegeschenen. Het verdere hangt van de élève af; dus veronderstel ik ook dat Lokhorst zich niet verbeeld dat ik hem eens eventjes de kunst om schilderijen te maken zal leeren en dat degenen die zich voor hem interesseeren ook niet verwachten dat hij, van Brussel terug, maar aan het werk kan gaan om chef d'oeuvres voort te brengen. Omtrend dat alles las ik, en parenthèse, dezer dagen een boek dat U als kunstliefhebber zeker aangenaam zal zijn te lezen en ik U raad aanteschaffen: "Rude, sa vie, ses oeuvres, son enseignement. Paris 1856." - Het leven van een groot man! in de grootste zin van het woord! - Ik zal eens naar kamers informeeren en Gabriël en anderen eens verzoeken er naar uit te zien [...] Ik heb teekeningen van Mollinger met het grootste genoegen gezien en verheug mij meer en meer mij niet in hem bedrogen te hebben; zeker zal hij op onze expositie (die einde April plaats heeft [...]) succes hebben [...] Ik heb de beste verwachting van hem in de toekomst en ben vooral [...] nieuwsgierig wat hij later ons vertoonen zal als zijn talent geheel eene vaste allure, een cachet zal gekregen hebben, dat alleen de tijd geeft.
Trefwoord
leerling; kunstonderwijs; invloed literatuur

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?