Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Kraus, Georg Melchior, 1807-02-27, Levensberigt wegens Georg Melchior Kraus, Hesz. Sachs. Weimarschen Raad en Directeur van het Vorstelyke vrye Teekenschool te Weimar. (getrokken uit eenen Brief van den Hr. J.F. Bertuch.)
Citaat
Bibliotheek
Algemeene konst- en letterbode (Link to publicatie)
Vorm
tijdschriftartikel
Vrije titel
Levensberigt wegens Georg Melchior Kraus, Hesz. Sachs. Weimarschen Raad en Directeur van het Vorstelyke vrye Teekenschool te Weimar. (getrokken uit eenen Brief van den Hr. J.F. Bertuch.)
Begindatum
1807-02-27
Trefwoord persoon
Kraus, Georg Melchior (kunstenaar)
Aantal pagina´s
pp. 139-143
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
p. 140 (...) Hy kwam nimmer van p. 141 zulk eenen uitstap, dien hy jaarlyks deed, terug, zonder zyne portefeuille met eene menigte Landschapsteekeningen en belangryke Studien verrykt te hebben. Alle zyne zeer kloek met olyverw geschilderde Landschappen, als mede zyne handteekeningen, zoo gewasschen als met zapverwen, strekken, ten bewyze, dat hy onafgebroken de Natuur bestudeerde, en zyne byeengezamelde Studien naar dezelve geestryk bearbeidde. Zyne Afbeeldingen zyn inderdaad plaatslyke portraiten der streek en hare natuurlyke omtrekken, die hy teekende; en men erkent daarin altyd haar eigenaardig karakter. Hy veronachtzaamde daarby zyn voorig vak, de beelden, geenszins, en schilderde daarna nog verscheide kleine stukjes daar in, by voorb. Tooneelen uit Wallensteins Leger en andere Toneelstukken. (...)
Trefwoord
tekening; olieverfstudie; landschap (als genre); natuur; naar de natuur werken; uit het hoofd werken; verhouding tussen natuur en verbeelding

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?