Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Maris, Willem, 1908-10
Citaat
Bibliotheek
Willem Maris' herinneringen [1910]
Vorm
memoires
Begindatum
1908-10
Einddatum
1908-10
Opmerking datering
Het artikel werd in oktober 1908 geschreven door C. Harms Tiepen en in 1910 na de dood van Willem Maris gepubliceerd.
Trefwoord persoon
Maris, Willem (kunstenaar)
Maris, Matthijs (kunstenaar)
Maris, Jacob (kunstenaar)
Cottier, Daniel (kunstenaar)
Maris, Willem (auteur/correspondent)
Harms Tiepen, C. (auteur/correspondent)
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
- We hadden iemand die van ons - nog onbekende lui hè - kocht. Eens had die zoo langs een doek van Jaap kijkend, gezegd: "Kijk eens wat een mopjes verf! Zie je dat nu op een van mijn Fransche schilderijen?" Thijs was wit van woede geworden. Vloekte op de bekrompenheid van die geld-lui. Waren ze tegelijk in 't slop, dan stond Thijs in den hoek bij 't raam maar aan zijn snor te draaien, langs zijn baardje te strijken - zei niets. Op een keer was J... weer in zijn rijtuig komen aanrollen, had op de dingen gewezen die van Thijs aan den wand hingen: hij wilde wel koopen. Ik bracht hem naar zijn rijtuig. Toen ik bovenkwam ... waren de wanden káál. Alles verdwenen. "In de kachel' zei Thijs kalm. - Zie je, dat was nog vóor den tijd dat hij naar Parijs ging. Enkele dingen zijn nog gebleven uit den tijd daarna - dingen die geweldig verschillen van wat hij in Engeland gemaakt heeft - dat droomerige werk. Cortier had hem voorgesteld naar Londen te gaan. Dat heeft hij aangenomen - maar in 't prachtig-atelier, een héél huis ... dat Cortier (later Wisselingh), hem gaf, kon hij niet werken: "in die vergulde kooi ga 'k dood!" zei hij. Zoo leeft dat kleine uitgedroogde manneke, Thijs, nu in 't groote Londen, ergens in een buitenwijk op een kamertje. Leeft er in zijn gedachtenwereld. Beeldt vagelijk zijn gedachten-wereld-wezens op 't doek die wij zien als ijle, teere Beatrice-prinsessen. Droomerige sproken van etherisch wonderbaarlijke wezens.[...] Zoo leeft hij in de eenzaamheid van zijn kamertje, schilderend alleen als hij 'r drang toe voelt. Soms blijft een doek, bijna àf, jaren staan. De handelswaarde van zijn schilderijen weet hij niet - kan hem niet schelen - Londen kent-ie niet. Voor één heeft hij geweldig ontzag: zijn kunsthandelaar. Die bedèrft hem, meende hij steeds. 't Maakt hem wanhopig - heel voorzichtig moet 't geld aan zijn huisjuffrouw gegeven ... want krijgt hij 't zelf in handen dan gaat het oogenblikkelijk retour of naar een of anderen armen drommel. "Broodschilders!" heeft hij ons genoemd.
Trefwoord
schilderij; pasteus schilderen; penseelstreek; schildersatelier (werkruimte); kunstkoper; kunsthandelaar; kunsthandelaar; oorspronkelijkheid (niet schilderen voor het publiek); broodschilder; terugtrekken in het atelier, zich; bohémien; heremiet

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?