Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Zilcken, Philip, "Herinneringen van een Hollandschen Schilder der negentiende Eeuw 1877-1927 (Vijftig jaren Kunstgeschiedenis) met een voorwoord van Dr. A. Bredius" 's Gravenhage 1928
Citaat
Archief
archief Philip Zilcken
Vrije titel
"Herinneringen van een Hollandschen Schilder der negentiende Eeuw 1877-1927 (Vijftig jaren Kunstgeschiedenis) met een voorwoord van Dr. A. Bredius" 's Gravenhage 1928
Einddatum
1928
Trefwoord persoon
Zilcken, Philip (kunstenaar)
Zilcken, Philip (auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
70
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Indertijd had wijlen Koningin Sophie aan den schilder Bisschop de opdracht gegeven om een portret te maken van den grooten Amerikaanschen geschiedschrijver Motley die voor zijn studie in den Haag vertoefde. Dit doek hing nog eenige jaren geleden in het Huis ten Bosch en gaf wel het uiterlijk van den gedistingeerden man. De "print-dealer", Keppel van New-York, had mij gezegd, dat een groote ets naar dit schilderij in Amerika belangstelling zou verwekken. Dit werk van mij werd vooruit in "L'Art dans les Deux Mondes" aangekondigd met een schetsje van mij. Toen mijn ets in Amerika was ten toon gesteld, werd er veel goeds van gezegd. Veel bladen bespraken het met lof en het werd genoemd: "an exemplary work", een "in every way noble portrait", en "an admirable example of the work of the Dutch etcher". Niettegenstaande deze waardering werden er toch maar enkele exemplaren van verkocht. Op een dag begaf ik mij naar het paleis aan het Noord-einde om aan Jhr. de Ranitz te vragen of ik aan de Koningin eenige afdrukken van deze ets mocht aanbieden. De secretaris antwoordde onmiddelijk: "maar U weet, dat de Koningin geen geschenken aanneemt", waarop ik zeide: "Jazeker, maar dit is niet als geschenk bedoeld, alleen als een dankbetuiging tegenover de bezitter van het schilderij, dat mij tijdelijk werd afgestaan om er naar te werken; in dit geval is een afdruk eigenlijk waardeloos, want al wordt zoo'n proef vrij duur verkocht, aan waarde heeft het alleen papier en drukloon, dus slechts enkele stuivers. Hierop besloot Jhr. de Ranitz, (die zelf schilderde), mijn verzoek in te willigen, en een paar afdrukken aan H.M. aan te bieden.
Trefwoord
schilderij; kunstkoper; etsen (drukprocedé); reproductie-ets

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?