Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Zilcken, Philip, 1928, "Herinneringen van een Hollandschen Schilder der negentiende Eeuw 1877-1927 (Vijftig jaren Kunstgeschiedenis) met een voorwoord van Dr. A. Bredius" 's Gravenhage 1928
Citaat
Archief
archief Philip Zilcken
Vorm
memoires
Vrije titel
"Herinneringen van een Hollandschen Schilder der negentiende Eeuw 1877-1927 (Vijftig jaren Kunstgeschiedenis) met een voorwoord van Dr. A. Bredius" 's Gravenhage 1928
Begindatum
1928
Einddatum
1928
Trefwoord persoon
Zilcken, Philip (kunstenaar)
Maris, Matthijs (kunstenaar)
Bauer, Marius (kunstenaar)
Ibels, Henri Gabriel (kunstenaar)
Carrière, Eugène (kunstenaar)
Leonardo da Vinci (kunstenaar)
Rembrandt (kunstenaar)
Corot, Camille (kunstenaar)
Rodin, Auguste (kunstenaar)
Zilcken, Philip (auteur/correspondent)
Taal
Nederlands [TA]; Frans [TA]
Citaat
Het was in 1912 dat ik Thijs Maris voor het laatst zag toen ik naar Londen was gegaan om te trachten een tentoonstelling van eenige Hollandsche schilders te organiseren [...] Het atelier van den schilder bestond uit een klein vertrekje, dat heftig verlicht werd door een heel klein smal bovenraam, waardoor een intense lichtbundel als van een zoeklicht op zijn werken viel. Thijs was bezig aan eenige teekeningen van levengroote meisjeskoppen, in den stijl van het wazige "Bruidje" in het Amsterdamsche museum; naast hem op den grond lagen een paar groote kleerenborstels, waar mede hij zijn houtskoolteekeningen telkens wegveegde om ze daarna weer op dezelfde wijze te bewerken. Thijs Maris zocht zijn werken,- zijn etsen, teekeningen, zoowel als zijn schilderijen,- "onstoffelijk" te maken, en door veelvuldig herhalen en overdoen een "uit de verf-zijn" te bereiken, die de essence alleen van het geziene moest geven. Dit voortdurend zoeken naar volmaaktheid ontlokte eens aan Bauer een juist woord. De Parijsche teekenaar George Ibels was met ons in Amsterdam en wij spraken over Carrière, diens portret van Verlaine en diens "Maternité's" uit zijn laatste periode,- erg wazig geschilderd, eenigzins in de verte gelijkend op Thijs Maris door hun fijne, atmosferische grijzen. "Maar" zei Bauer, "waar Carrière wegveegt schildert Thijs Maris weg." Dat bereiken van het atmosferische, etherische is alleen den grooten meesters eigen, van Phidias, da Vinci of Rembrandt, tot Corot of Rodin ... Dit"uit de verf-zijn" is iets dat alleen door sentiment, doorwerktheid, juistheid van toon, verkregen wordt. Deze verhevene eigenschap zal in onzen tijd van ruwe grofheid van uitvoering, van oppervlakkige, zogenaamd decoratieve schildering moeilijk begrepen worden en toch is het die eigenschap alleen, die het leven, de "illusie", de innerlijke poësie geeft, en daardoor onsterfelijkheid,- aan een kunstwerk, dat, zooals een collega eens zeide "toch een "stukje ziel",- (een "état d'âme",)- behoort te zijn
Trefwoord
schildersatelier (werkruimte); daglicht; schildersuitrusting; doorgewerkt (geschilderd); schilderij; grijs; kleurgebruik; licht in het atelier; lijnvoering (tekening); houtskool; geest

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?