Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

1852-08-08
Citaat
Archief
kunstenaarsbrieven Haags Gemeentearchief
Vorm
brief
Begindatum
1852-08-08
Trefwoord persoon
Becker, Frodelin (kunstenaar)
Bles, David (kunstenaar)
Rafaël (kunstenaar)
Murillo, Bartolomé Esteban (kunstenaar)
Kachel, Johann Wilhelm Friedrich (kunstenaar)
Bles, David (ontvanger/aangeschrevene)
Becker, Frodelin (auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
4
Citaat
[1:1] Parijs den 8sten Augustus 1852 WelEdele Heer, Veel Geeerde Meester! Reeds drie maanden zijn er verleden en nog heb ik Waarde Meester niet aan mijne belofte U te zullen schrijven, voldaan, het moest mijn eerste pligt geweest zijn U te schrijven en toch, U zelf hebt er ondervinding van wanneer men zoo voor het eerst in eene zoo groote stad komt, zoo dikwijls door al het overgrootsche verrast wordt en zelfs van zijne beste voornemens wordt afgehouden; ik hoop dat WEd mij het zult vergeven, ik beloof het goed te maken door U voortaan meer te schrijven en U vertrouwelijk al mijne dagelijkse werkzaamheden mede te delen. (...) Aan uw verzoek naar een schildersesel te informeeren, heb ik gedaan en de (?) winkel uitgezocht; deze esels hebben het gemak dat men het schilderij regt en zelfs zoo veel voorover kan zetten als nodig is, dit geschied door een ijzer met bek boren aan den esel, om het schilderij vast te houden; dit ijzer is bevestigd aan een blok aan de lange lat in het midden van den esel dit blok kan hoog en laag schuiven naar de groote van het schilderij; Zij kunnen het zwaarste stuk dragen en hoe zwaar de vragt ook is, met eene hand hoog of laag draaijen; dit geschied door twee raden om welke twee stevige koorden zijn gelegd, welke worden verdraaijd door middel van een handvat welk zich vooraan den esel bevind onder het plankje daar gewoonlijk het knipje zit; ze zijn vooral van onder zeer zwaar vallen dus niet ligt om, staan op rolletjes.- de prijs zijn 30 tot 60 frs het onderscheidt van prijs ligt in de groote en het soort van hout: chêne et hêtre de koopman rekend de kosten van vervoer niet meer als 12 frs. Wanneer U mogt genegen zijn zoodanige esel te kopen, wil ik mij volgaarne met alles belasten [1:2] Ik ben nu op de Louvre aan het pleistertekenen en des smorgens van 6 tot 11 uur naar het naakt op ene Akademie Londer Corrige.- Ik dank U nog wel voor Uwe aanbevelingsbrief door welke ik bij den Heer de Mare zeer vriendelijk ben ontvangen; WEd heeft mij de vrijheid gegeven indezen zaterdagavond mijn werk te laten corrigeren waarvan ik gretig gebruik heb gemaakt alhoewel ik Uw onderrigt maar al te zeer mis. De Heer de Mare vond mijn werk vrij wel ten minste geen te grove fouten. Kachel is aan een schilderij bezig Torquato Tasso voorstellende en denkt dezelve als het mogt gereed zijn te Amsterdam te exposeren hij heeft de schets den Heer de Mare laten zien die zeer tevreden was. Het nieuw aangekochte schilderij van Murillo voor de Louvre trekt steeds veel bewonderaars; het is ook een onovertreffelijk stuk, zoowel van kleur al karakter, het is nog zeer frisch bij de andere vergeleken; het is ik durf wel zeggen het juweel van de Louvre het heeft ook de beste plaats; in de viekrante zaal vlak over de groote Paul Veronèse, uit welke laatste ik heb gemerkt, eenige studieen naar Uwe voorbeelden gecopieerd te hebben. Over het geheel is de Louvre iets voor mij om mij nooit genoeg te goed te kunnen doen aan de studie die men er vind ook vooral de werken van Raphaël hoe schoon zijn deeze getekend hoe gratieus smelt als t' ware iedere lijn in den anderen; wanneer ik nog eenige studieen naar het pleister gemaakt heb zal ik volgens uw raad, omtrekken naar Raphaël beginnen. (...)
Trefwoord
meester (professional); leerling; kunstonderwijs; schildersezel; studiereis; invloed oude meesters

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?