Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Kaemmerer, Frederik Hendrik, 1865-03-21, gepubliceerd in F.H. Kaemmerer, I. Suidman, A.L.H. Obreen, J, Versteegh, F.H. Kaemmerer 1839-1902: brieven van oom Frits (aan zijn vader en zuster Betje), Oosterbeek 2001
Citaat
Bibliotheek
F.H. Kaemmerer 1839-1902 : brieven van 'oom Frits' (aan zijn vader en zuster Betje)
Vorm
brief
Vrije titel
gepubliceerd in F.H. Kaemmerer, I. Suidman, A.L.H. Obreen, J, Versteegh, F.H. Kaemmerer 1839-1902: brieven van oom Frits (aan zijn vader en zuster Betje), Oosterbeek 2001
Begindatum
1865-03-21
Opmerking datering
brief geschreven vanuit Parijs; brief gedateerd
Trefwoord persoon
Kaemmerer, Frederik Hendrik (kunstenaar)
Kaemmerer, Frederik Hendrik (auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
niet bekend
Taal
Nederlands (taal)
Citaat
Parijs 21 maart 1865 # Vader # Het spijt mij dat ik mijn voorige brief zoo onbegrijpelijk ben geweest en ik zal mijn best doen dat te verbeteren en beginnen met mijn vertrek naar Parijs. Ziehier de geschiedenis. Mijnheer Jacobson die mij leerde kennen door dat hij op de tentoonstelling van 1863 te 's-Gravenhage eene schilderij van mij gezien had ten gevolge waarvan hij mij er een bestelde, verbeelde zich dat ik genoeg talent bezat om een schilder van naam te worden en, zelf er roem in stellende de kunst in het algemeen te beschermen, bevoordeelde hij mij zoveel in zijn vermogen was. Overtuigd zijnde van de moeijelijkheid om in Holland tot eene zoo groote reputatie, als de fransche schilders bezitten te geraken, veroorzaakt door de tegenwerking der kunstkoopers die alleen de schilders die zich aan hun gebonden hebben beschermen en hunne roem zooveel in hun vermogen is verbreiden; bij voorbeeld door het uitgeven van gravuren en photografiën naar hunne schilderijen iets wat in hun eigen belang is, daar zij hoemeer naam een schilder heeft zooveel te meer aan eene schilder van hem verdienen. Waarom zij nu echter de een voortrekken en de ander van evenveel talent niet,is iets wat ik zelf niet goed begrijp, enfin mijnheer Jacobson ook al niet zonder reden pleizier willende doen als zijnde iemand die hun veel kon bevoordeelen en denkende na jaren ook van mijn talent te profiteren, aannamen mij te Parijs te doen studeren waarbij Jacobson de helft der kosten zou dragen. [...]
Trefwoord
kunsthandelaar; mecenas; kunsthandelaar; studiereis

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?