Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Altmann, Sybrand, 1842-05-19
Citaat
Archief
kunstenaarsbrieven Haags Gemeentearchief
Vorm
brief
Begindatum
1842-05-19
Trefwoord persoon
Altmann, Sybrand (kunstenaar)
Bles, David (kunstenaar)
Weissenbruch, Jan Hendrik (kunstenaar)
Bles, David (ontvanger/aangeschrevene)
Altmann, Sybrand (auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
3
Citaat
[1:2] (...) Ik ben vanaf Augustus van het verl. jaar tot voor ongeveer eenigen weken, bijna onafgebroken te Rotterdam geweest, ten einde aldaar eenige Pourtraits te vervaardigen. Ik heb in dien tijd zeven gemaakt: zes te Rotterdam en een alhier. Twee kniestukken, de overige borststukken evenwel de meeste met een hand er bij. Ik denk dan ook het Pourtraitschilderen tot mijn hoofdvak te maken, en mij als zoodanig schilder in de nazomer of het najaar, voorlopig te Rotterdam te vestigen. Voorlopig, want gaarne wenschte ik in het vervolg eene buitenlandsche reis te maken, of op deze of geene Akademie elders te studeren. Ik kan mij zoo verbeelden welk eene rijkdom van studie is parijs en zoo vele andere plaatsen voor den jongen kunsten aan bieden, na eerst in het atelier [1:3] van een groote kunstenaar gevormd te zijn. Ik wensch dus wanneer ik nog eenigen tijd bij mijnen Waarde Meester gestudeerd heb, niets liever dan de wereld te zien, en mij even als gij ook op andere plaatsen verder te vormen. Ik ben zeer verlangend om uwe studies, (van welke gij er zeker reeds onderscheidend met in mij genoegen aanschouwd) na uwe retour te zien. Ik heb van Weissenbruch vernomen dat gij welligt nog dit jaar terug komt; Ik hoop u spoedig na uwe terugkomst (zoo ik al niet meer te 's Hage mogt zijn een bezoek te geven; Voor het tegenwoordige wensch ik, wat ons betreft, niets liever, dan dat gij van tijd tot tijd met genoegen moogt terugdenken, aan hem die U van ganscher harte 's Hemels beste zegen, en een hart vol van liefde voor de studie toegewenscht te hebben, zich noemt Uw Vriend S. Altmann Ps ontvang deze in den beste welstand 's Hage den 19 Mei 1842
Trefwoord
collectebuidel; kunstonderwijs; studiereis

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?