Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Toorop, Jan, 1898-02-01, Jan Toorop
Citaat
Bibliotheek
Elsevier's geïllustreerd maandschrift : verzameling van Nederlandsche letterkundige kunstwerken geïllustreerd door Nederlandsche kunstenaars (Link to publicatie)
Vorm
tijdschriftartikel
Vrije titel
Jan Toorop
Begindatum
1898-02-01
Einddatum
1898-03-01
Opmerking datering
1898, dl. 1 (januari-juni)
Trefwoord persoon
Toorop, Jan (kunstenaar)
Seurat, Georges (kunstenaar)
Monet, Claude (kunstenaar)
Pissarro, Camille (kunstenaar)
Sisley, Alfred (kunstenaar)
Zilcken, Philip (auteur/correspondent)
Taal
Nederlands (taal)
Citaat
Nu had het werk van den zeer merkwaardigen, te jong gestorven Seurat een tijdelijken invloed op Toorop. Hij bewonderde zijn enorme arbeidskracht, zijn teere kleur, ondanks de ietwat droge schilderwijze. Seurat is de eerste beoefenaar geweest van het Neo-impressionisme. Deze naam werd toen als strijdvlag aangenomen door een aantal Parijsche schilders die, na kennis gemaakt te hebben met het hoogst merkwaardige boek van Rood [...], den Amerikaansche geleerde, over de theorie der kleuren zich toelegden om de oorspronkelijke spectrale kleuren onverdeeld naast elkaar op het doek te plaatsen, in de vorm van zeer kleine stippels in plaats van ze eerst op het palet te vermengen en ze daarna op het doek uit te strijken. Zóó trachtten deze schilders, waartoe ook behooren Claude Monet, Pissarro, Sisley e. a., een grooter luminositeit in hun schilderijen te verkrijgen, een licht uit te drukken dat de natuurlijke schittering, het vibreeren der kleuren buiten, meer nabij kwam. Merkwaardig is dit streven, en de schilders die van nature een fijn gevoel voor kleur hadden, zooals Toorop, bereikten er zeer mooie effecten mede. Ik herinner mij levendig op het eenvoudig atelier van Toorop in de Rue van Eyk zijn eerste, blank-harmonieuse proeven in dit genre gezien te hebben. Ten einde zich rustig aan deze studie te kunnen wijden vertrok hij voor een tijd naar Linmouth in Devonshire. De eerste werken die hij hier buiten maakte, meende hij door de tegenstelling van zuiver, onverdeeld geel, blauw, groen en rood zeer sterk van kleur te maken; verwonderd was hij toen hij die integendeel zeer blank en teêr van toon bevond.
Trefwoord
pointillisme (schildertechniek); olieverfschets; kleurgebruik; licht in het schilderij; pointillisme (schildertechniek); pure/heldere kleuren (gebruik van); studiereis

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?