Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Weele, Herman van der, 1898-10-01, H.J. van der Weele
Citaat
Bibliotheek
Elsevier's geïllustreerd maandschrift : verzameling van Nederlandsche letterkundige kunstwerken geïllustreerd door Nederlandsche kunstenaars (Link to publicatie)
Vrije titel
H.J. van der Weele
Begindatum
1898-10-01
Einddatum
1898-11-01
Trefwoord persoon
Weele, Herman van der (kunstenaar)
(auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
pp.296
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Terwijl Van der Weele zoo sprak, had ik met aandacht naar een plankje gekeken, dat ik uit een hoek van zijn atelier in 't licht had gebracht. Daar was een rund op geschilderd; het stond daar met alle bijzonderheden van het dier, zijn fluweelige huid, zijn goeijigen kop, het diepe donzige zwart van de vacht, maar met al die uitvoerigheid toch een dier vol leven, niets te veel en niets te weinig, een kompleet. En zoudt ge toch wel willen geloven, dat dit zoo uitvoerige koetje op een tentoonstelling niets doet. Het zou nauwelijks de aandacht trekken te midden van de effectvolle schilderijen. Dit zeggende, draaide de schilder een ezel om, waarop een schilderij in aanleg, een echte Van der Weele mij tegenschitterde: een kar op een zandigen weg, hel door de zon uit een blauwe lucht verlicht. Ziedaar nu een echt tentoonstellingsschilderij, dat mijn intiem gedane koe volkomen doodslaat. Van der Weele had gelijk, maar ik waagde toch de opmerking, dat in die lucht, in het brutaal midden in 't zonlicht geschilderd kereltje op de kar, in het schonkige paard en in de kranige vegen van den zandigen grond meer temperament en ziel lag dan in tien van die mooi geacheveerde studies te zamen. Ge kunt best gelijk hebben, riep Van der Weele weer met dat eigenaardig doceerende in zijn stem, maar als ik die koe niet zoo uitvoerig geschilderd had en nog veel meer andere koeien en paarden op dezelfde manier, dan had ik wat u ziel gelieft te noemen, in mijn schilderijen nooit bereikt.
Trefwoord
olieverfstudie; gevoel (RKDstudio); precies schilderen; licht in het schilderij; ziel (expressie); geacheveerde studie

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?