Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Koekkoek, Barend Cornelis, 1841
Citaat
Bibliotheek
Herinneringen en mededeelingen van een landschapschilder [Koekkoek, 1841]
Begindatum
1841
Trefwoord persoon
Koekkoek, Barend Cornelis (kunstenaar)
Koekkoek, Barend Cornelis (auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
pp. 245-246
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Alles wat gij naar de natuur maakt, is nieuw, dus origineel, want uw model blijft het altijd. Gij zijt volkomen onafhankelijk; behoeft geene penseelsbehandeling te volgen, want de natuur is niet geschilderd; volgt slechts de waarheid. Gij verrijkt uwe portefeuille met een schat van schoonheden, die gij naderhand in het barre jaargetijde, in uwe warme kamer gezeten, met welgevallen en vertrouwen raadpleegt, en die herinneringen in uwe ziel storten, welke u schoone en rijke stof aanbieden, om iets schoons te scheppen en eene nieuwe schilderij de wereld te laten zien. Het begin is zeker moeijelijk; gij moet lang op uw palet zoeken eer gij den toon treft, doch ik ben verzekerd, dat gij, na eenige studiën naar de natuur geschilderd of geteekend te hebben, buiten het voordeel, dat gij er in zult vinden, zooveel vermaak door dezen arbeid zult smaken, dat gij reikhalzend het tijdstip te gemoet ziet, om weêr met palet en penseelen gewapend naar buiten te gaan.
Trefwoord
werken in een boot; in het atelier werken; palet; penseel; olieverfstudie; studiemateriaal; toon; natuur; geest; ziel (expressie); uit het hoofd werken

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?