Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Schotel, Johannes Christiaan, 1840
Citaat
Bibliotheek
Leven den zeeschilder J.C. Schotel
Begindatum
1840
Trefwoord persoon
Schotel, Johannes Christiaan (kunstenaar)
Schotel, G.D.J. (auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
p.40
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Tot de vreemdelingen die hem bezochten, behoorden o.a. een zekere LE ROY (I), schrijver van een stukje getiteld: Les arts en Hollande. Deze in hetzelve over mijn' vader, dien hij het het overige hoogelijk prijst, schrijvende, maakt ook van diens schilderkamer gewag. Hij bezocht (hierop komt zijn geschrijf neder) den Heer Schotel in deszelfs werkplaats, en trof den kunstenaar, met de pijp in den mond, een wollen mutsje op het hoofd, voor den schilderezel aan. Deszelfs huis stond aan de rivier, niet verre van de zee, en de zeeschepen lagen onder de vensters van den atelier, waar hij het geschreeuw der matrozen, die, op het bevel van den Kapitein, laadden, losten, het anker deden vallen of ligtten, en de zeilen strijken hoorde. Trad mijn vader ter deure uit, dan moest hij zich, met schouders en ellebogen, een weg banen door het scheepsvolk, dat de straat verstopte, en hem met deszelfs aankleefselen besmettede. De kunstschilder, zijne verwen, penseelen, werkplaats, schilderijen, in één woord, alles rook naar pek en teer!
Trefwoord
atelier-locatie; schildersatelier (werkruimte); imago

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?