Mainmenu

Leidse Kunstambachten tot 1575

Leyden, Lucas van, Leiden, 1528-01-31, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+5 (Wedboek 1528-1530)
Leyden, Lucas van, Leiden, 1528-01-31, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+5 (Wedboek 1528-1530)
Verder zoeken in RKDexcerpts
Citaat
Archief
archief Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief)
Vorm
archiefstuk
Vrije titel
Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+5 (Wedboek 1528-1530)
Begindatum
1528-01-31
Einddatum
1528-01-31
Trefwoord persoon
Leyden, Lucas van (schilder)
Dirck van Leeuwen broer van Anthonis van Leuwen
Danel van Arkel wordt aangeklaagd door Anthonis van Leuwen
Jan van Bosschuysen wordt aangeklaagd door Anthonis van Leuwen
Jan van Bosschuysen zwager van Leyden, Lucas van
Leyden, Lucas van wordt aangeklaagd door Anthonis van Leuwen
Plaats onderwerp
Leiden
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
balthazar gesubstitue[er]t van dirck van leeuwen schout tot bodegraven als macht hebben[de] van m[eeste]r anthonis van leuwen priester zyn[en] broeder b[eclaecht] danel van arkel snyder om te brenge[n] In hand[e] van Jan van bosschuys[en] alzulcke vier £ groot vl[aem]s als hy beloeft heeft daer te brengen of IIIJ £ groot vl[aem]s dair voir Id[em] Inden naem als voe[re]n b[eclaecht] Jan van bosschuys[en] en[de] lucas hugen z[oon] om tuychnisse der wairheyt Inde voirgaen[de] zaicke of elcx IIIJ £ groot vl[aem]s dair voir
Samenvatting
Balthazar, substituting for Dirck van Leeuwen, sheriff and chief prosecutor in Bodegraven as procurator of his brother, master Anthonis van Leuwen, priest, sues Danel van Arkel, tailor, to give Jan van Bosschuysen 4 £ as he had promised, or pay 4 £. Balthazar, substituting for Dirck van Leeuwen, sheriff and chief prosecutor in Bodegraven as procurator of his brother, master Anthonis van Leuwen sues Jan van Bosschuysen and Lucas Hugenz to testify the truth in the aforementioned case, or each pay 4 £.
Opmerking
Lucas Hugenz is Lucas van Leyden, who was married with Liesbeth van Bosschuysen, sister of Jan van Bosschuysen.
Zie
scan of the complete folio

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?