Mainmenu

Explore

alle databases/site
Zoekhistorie
Geen zoekopdrachten gevonden

Leidse Kunstambachten tot 1575

Leyden, Lucas van, Leiden, 1535-11-22, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+9 (Wedboek 1535-1536)
Leyden, Lucas van, Leiden, 1535-11-22, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+9 (Wedboek 1535-1536)
Verder zoeken in RKDexcerpts
Citaat
Archief
archief Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief)
Vorm
archiefstuk
Vrije titel
Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+9 (Wedboek 1535-1536)
Begindatum
1535-11-22
Einddatum
1535-11-22
Trefwoord persoon
Leyden, Lucas van (schilder)
Hase Bruyninck Spruytendr wordt aangeklaagd door Geertruyt Jacopsdr
Geertruyt Jacopsdr weduwe van Pieter Allertsz
Hase Bruyninck Spruytendr weduwe van Jan van Bosschuysen
Elizabeth Jacopsdr van Bosschuysen zuster van Jan van Bosschuysen
Jan van Bosschuysen (overleden)
Elizabeth Jacopsdr van Bosschuysen wordt aangeklaagd door Geertruyt Jacopsdr
Plaats onderwerp
Leiden
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Geertruyt Jacops dochter wed[uw]e wylen pieter allerts z[oon] b[eclaecht] jonffrou hase bruyninck spruyten dochter wed[uw]e wylen Jan van bosschuysen zaliger memorien als boelhoudster en[de] Jonffrou elizabeth Jacops dochter van bosschuys[en] als suster en[de] erfgename vand[en] voorn[oemden] Jan van bosschuys[en] hoeren broeder elcx mit hoe[re]n voicht om hondert en[de] LX goud[en] karolus gul[den] / mits vanden een[en] hoere betalinge hebben[de] dat alsdan die andere dair van gevryt zal zyn van des[en] eyssche / Maickende eysch van costen / Wtgestelt tot den naesten dingdach angaen[de] van Jonffr[ou] haze / en[de] angaen[de] Jonffr[ou] elyzabeth / by scepen[en] wtgestelt XIIIJ dagen actum den XXIXen nove[m]br[is] / Wtgestelt by scepen[en] tot manendage naestcomen[de] actum den Xen decembr[is] / deze clachte weder wtgestelt VIIJe dagen up zulck bewys vande eysschersse [“zulcx” stricken out] dat scepen[en] duncken zullen genoech te wes[en] actum den XIIJen dece[m]br[is] / noch wtgestelt tot den naesten Rechtdach zoe deysschersse hair getuygen noch niet bereyt en hadde actum den XXen dece[m]br[is] Weder boven getogen van als up woensdage naestcomen[de] actum den VIJen January
Samenvatting
Geertruyt Jacopsdr, widow of Pieter Allertsz, sues Lady Haze Bruyninck Spruytendr, widow of Jan van Bosschuysen, as executrix, and Lady Elizabeth Jacopsdr van Bosschuysen as sister and heiress of Jan van Bosschuysen, with their guardians, for 160 gold karolus gulden. If one of the two defendants pays the amount, the other will be free of the claim. The case is delayed several times, and the plaintiff has to prove her case before the court, but has not brought her witnesses yet.
Opmerking
This case deals with the estate left by Jan van Bosschuysen, brother-in-law of Lucas van Leyden.
Zie
scan of the complete folio

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?