Mainmenu

Explore

alle databases/site
Zoekhistorie
Geen zoekopdrachten gevonden

Leidse Kunstambachten tot 1575

Leiden, 1535-12-17, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+9 (Wedboek 1535-1536)
Leiden, 1535-12-17, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+9 (Wedboek 1535-1536)
Citaat
Archief
archief Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief)
Vorm
archiefstuk
Vrije titel
Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+9 (Wedboek 1535-1536)
Begindatum
1535-12-17
Einddatum
1535-12-17
Trefwoord persoon
Phillips Vranckenz wordt aangeklaagd door Geertruyt Jacopsdr
Geertruyt Jacopsdr weduwe van Pieter Allertsz
Elisabeth van Bosschuysen
Hase Bruyninck Spruytendr weduwe van Jan van Bosschuysen
Jan van Bosschuysen (overleden)
Plaats onderwerp
Leiden
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
florys hobben z[oon] gem[achtich]t van geertruyt Jacops dochter wed[uw]e wylen pieter allerts z[oon] saliger gedachten b[eclaecht] meester ph[i]l[lip]s vrancken z[oon] om van hem te hebben als notar[is] extract vuyt alzulcken Inventar[is] als onder hem Rustende Is vand[en] goeden Inschuld[en] ende vuytschuld[en] als elisabeth van bosschuys[en] gelevert Is van Jonffr[ou] hase bruyninck spruyten dochter wed[uw]e en[de] boelhoudster van Jan van bosschuys[en] zaliger ghedachten beroeren[de] een artickel dair Inne begrepen hondert LX karolus guldens als die boelhoudster voirs[eyde] dair In heeft doen stellen of Ingebrekere van dien vyftich karolus guldens daer voer te geven / bekent [“te leveren” interlineated] actum den XVIJen decembr[is]
Samenvatting
Florys Hobbenz, representing Geertruyt Jacopsdr, widow of Pieter Allertsz, sues Master Phillips Vranckenz to receive from him as notary a summary of the inventory he has of the estate of Jan van Bosschuysen that Elisabeth van Bosschuysen has received from Lady Haze Bruyninck Spruytendr, widow and executrix of Jan van Bosschuysen’s estate, concerning an item concerning 160 karolus gulden, or pay 50 karolus gulden. On December 17, the defendant agrees to deliver the inventory.
Opmerking
This case concerns the estate of Jan van Bosschuysen, brother-in-law of Lucas van Leyden.
Zie
scan of the complete folio

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?