Mainmenu

Explore

alle databases/site
Zoekhistorie
Geen zoekopdrachten gevonden

Leidse Kunstambachten tot 1575

Leiden, 1536-01-24, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+9 (Wedboek 1535-1536)
Leiden, 1536-01-24, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+9 (Wedboek 1535-1536)
Verder zoeken in RKDexcerpts
Citaat
Archief
archief Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief)
Vorm
archiefstuk
Vrije titel
Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+9 (Wedboek 1535-1536)
Begindatum
1536-01-24
Einddatum
1536-01-24
Trefwoord persoon
Ysbrant Jacopsz (glazenier)
Anne Jansdr wordt aangeklaagd door Phillips Jan Zwan
Plaats onderwerp
Leiden
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
ysbrant Jacops z[oon] glaesmaker gem[achtich]t van phillips Jan zwan b[eclaecht] anne Jans dochter mit hoer voicht Ende zeyt dat zy schuldich ende ghehouden zal wesen phillips Jans z[oon] voors[eyde] te Restitue[re]n en[de] weder te gheven alle alsulcke clede[re]n juwelen huysraet lindelaecken en[de] andere goeden / als zy zekere tyt geleden vuyten huyse van hem clager mede gedragen ende hem offhandich gemaect heeft / all navolgen[de] een vuytspraicke daer van zynde of by gebreke van dien hondert goud[en] karolus gul[den] mitte Rechtelicke costen dair voir te geven behoud[en] Juste moderatie van scepen[en] / boven getogen up woensdage naestcomen[de] en VIIJe dagen actum den lesten January / upten IXen february Is gewes[en] alzoe deysscher Ind[en] name zoe hy p[ro]cedeert niet en bewyst zyn[en] eyssche zulcx dat scepen[en] dunckt genoech te wes[en] dat dair om[m]e die verweerster mit hoir voicht vry en[de] quyt zel wes[en] vand[en] voirs[eyden] eyssche en[de] ansprake
Trefwoord
glazenier
Samenvatting
Ysbrant Jacopsz, glassmaker, representing Phillips Jan Zwan, sues Anne Jansdr with her guardian to return to him the clothes, jewels, furniture, linnen cloth and other property that she unjustly took from his house some time ago, or pay 100 gold karolus gulden with legal fees. On February 9, the court decides that the defendant wins the case because the plaintiff could not sufficiently proof his case.
Opmerking
This case is the continuation of record number 747890.
Zie
scan of the complete folio

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?