Mainmenu

Leidse Kunstambachten tot 1575

Leiden, 1528-12-14, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+5 (Wedboek 1528-1530)
Leiden, 1528-12-14, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+5 (Wedboek 1528-1530)
Verder zoeken in RKDexcerpts
Citaat
Archief
archief Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief)
Vorm
archiefstuk
Vrije titel
Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+5 (Wedboek 1528-1530)
Begindatum
1528-12-14
Einddatum
1528-12-14
Trefwoord persoon
Willem Geryt Huygenz (goudsmid)
Willem Geryt Huygenz wordt aangeklaagd door Jacop Adriaensz
Willem Geryt Huygenz wordt aangeklaagd door Claes
Willem Geryt Huygenz wordt aangeklaagd door Dirck Adriaensz
Willem Geryt Huygenz wordt aangeklaagd door Jan Claesz
Plaats onderwerp
Leiden
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
balthazar gem[achtich]t van Jacop adriaens z[oon] claes […] dirck adriaens z[oon] en[de] jan claes z[oon] wyntapp[er] b[eclaecht] willem geryt? huygen z[oon] om heml[ieden] weder te leve[ren] alzulcke […] zilve[re]n croes[en] [“en[de]” interlineated] zes zilve[re]n lepe[le]n als zy hem gelev[er]t? [….] of te onderhoud[en] alzulcke voirwaerd[en] als zy mit hen gemaect hebben of XIIIJ £ gro[te]n vlaems dair voir / […] geryts z[oon] heeft dach van beraet genomen, den tyt van VIIJ dag[en] actum den [“X” stricken out] VIIJen In January
Trefwoord
goudsmid
Samenvatting
Balthazar, representing Jacop Adriaensz, Claes […], Dirck Adriaensz and Jan Claesz, barkeeper, sues Willem Geryt Huygenz to return to them the silver cups and 6 silver spoons, they had given him, or meet the conditions they had agreed upon, or pay 14 £. On January 8, Gerytsz has taken time of 8 days to consider his answer.
Opmerking
Part of this document is illegible due to water damage.
Zie
scan of the complete folio

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?