Mainmenu

Leidse Kunstambachten tot 1575

Leiden, 1529-01-11, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv no 42+5 (Wedboek 1528-1529)
Leiden, 1529-01-11, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv no 42+5 (Wedboek 1528-1529)
Verder zoeken in RKDexcerpts
Citaat
Archief
archief Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief)
Vorm
archiefstuk
Vrije titel
Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv no 42+5 (Wedboek 1528-1529)
Begindatum
1529-01-11
Einddatum
1529-01-11
Trefwoord persoon
Jan schoelmeester (schoolmeester)
Jan schoelmeester (overleden)
Machtelt Gerytsdr echtgenote van Claes Ewoutsz
Machtelt Gerytsdr wordt aangeklaagd door Wynant Wynenz
Plaats onderwerp
Leiden
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
M[eeste]r Wynant Wynen z[oon] b[eclaecht] machtelt geryts dochter mit hoer voicht om [“hem” interlineated] te leve[re]n Inventarys van alle die achter gelaeten die m[eeste]r Jan schoelm[eeste]r zyn heertge vader mitter doot geruymt heeft of C R[ynsgulden] daer voer / en[de] dat by hoe[re]n eede claes ewouts z[oon] wever als man en[de] voicht van machtelt geryts d[ochte]r voirs[eyde] heeft bekent te leve[re]n Inventarys achtervolgen[de] die clachte van dese dage actum den XJen In januario
Trefwoord
schoolmeester
Samenvatting
Master Wynant Wynenz sues Machtelt Gerytsdr with her guardian to deliver the inventory of all of the property left by the late schoolmaster Jan, relative? of Wynant Wynenz, or pay 100 rijnsgulden. On January 11, Claes Ewoutsz, weaver, husband and guardian of Machtelt Gerytsdr, promises to deliver the inventory.
Zie
scan of the complete folio

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?