Mainmenu

Leidse Kunstambachten tot 1575

Leiden, 1529-07-05, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+5 (Wedboek 1528-1530)
Leiden, 1529-07-05, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+5 (Wedboek 1528-1530)
Verder zoeken in RKDexcerpts
Citaat
Archief
archief Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief)
Vorm
archiefstuk
Vrije titel
Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+5 (Wedboek 1528-1530)
Begindatum
1529-07-05
Einddatum
1529-07-05
Trefwoord persoon
Phillips Claesz van Zeyst (schilder)
Phillips Claesz van Zeyst wordt aangeklaagd door Pieter Pietersz Boeytgen
Phillips Claesz van Zeyst heeft werk aangenomen van Pieter Pietersz Boeytgen
Plaats onderwerp
Leiden
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
pieter pieters z[oon] boeytgen b[eclaecht] m[eeste]r ph[i]l[lip]s claes z[oon] van zeyst om hem te voldoen van alzulcke voerwaerden als hy mit he[m] gemaect heeft ter cause dat hy zekere huys en[de] cameren van hem angenomen heeft te v[er]wen Root en[de] groen of X £ groot vl[aem]s daer voer te geven / deze saicke Is wtgestelt by scepen[en] tot den naesten dingdach dat p[er]tyen daer en binnen zullen gaen byde segsluyd[en] nemen[de] dair toe elcx een schilder om te zien of zy connen accorde[re]n actu[m] den IJen augu[sti]
Trefwoord
schilder
Samenvatting
Pieter Pietersz Boeytgen sues Master Phillips Claesz van Zeyst to meet the agreements made for painting a house and rooms in the colours red and green, or pay 10 £. On August 2, this case was postponed by the magistrates until the next court session, in order for both parties to each bring a painter in order to come to an agreement.
Zie
scan of the complete folio

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?