Mainmenu

Explore

alle databases/site
Zoekhistorie
Geen zoekopdrachten gevonden

Leidse Kunstambachten tot 1575

Leyden, Lucas van, Leiden, 1536-03-20, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+9 (Wedboek 1535-1536)
Citaat
Archief
archief Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief)
Vorm
archiefstuk
Vrije titel
Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+9 (Wedboek 1535-1536)
Begindatum
1536-03-20
Einddatum
1536-03-20
Trefwoord persoon
Leyden, Lucas van (schilder)
Leyden, Lucas van (overleden)
Elyzabeth van Bosschuysen wordt aangeklaagd door Haze Spruyts
Elyzabeth van Bosschuysen weduwe van Leyden, Lucas van
Elyzabeth van Bosschuysen zuster van Jan van Bosschuysen
Haze Spruyts weduwe van Jan van Bosschuysen
Plaats onderwerp
Leiden
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Pieter Int scaeck gem[achtich]t van Jonffrou haze spruyts wed[uwe] wylen Jan van bosschuysen zaliger memorien b[eclaecht] Jonffr[ou] elyzabeth van bosschuysen wed[uw]e wylen meester lucas hugen z[oon] zaliger gedachten als suster ende erfgename van Jan van bosschuys[en] voorn[oemde] Seggene alzoe Jonffrou elysabeth voors[eyde] haer dagelicx vanteert ende beroemt zekere contracte ofte accordt mitter voorn[oemde] Jonffr[ou] haze spruyts gemaect ende gesloeten te hebben / vuyt crachte van welcke c[on]tract ende accord die voirs[eyde] Jonffr[ou] haze gehoud[en] soude wezen te betalen alle alsulcke schulden als den boel van Jan van bosschuysen voorn[oemde] schuldich Is geen vuytgesondert / dat daer om[m]e Jonffr[ou] elyzabeth voors[eyde] gecondempneert zal worden haer actie hier van Indien zy enige meent te hebben / te Intenteren en[de] an te leggen binnen een maent eerstcomen[de] na de senten[cie] van desen off daer van te Renunchie[re]n ende haer een ewich zwygen geymponeert te worden of by gebreke van dien duysent goud[en] Realen daer voer te geven behoud[en] Juste moderatie van scepen[en] mitte Rechtelicke costen / boven getogen up dynsdage naestcomen[de] actum den lesten marty
Trefwoord
schilder
Samenvatting
Pieter Int Scaeck, representing Lady Haze Spruyts, widow of Jan van Bosschuysen, sues Lady Elizabeth van Bosschuysen, widow of Lucas Hugenz, as sister and heir of Jan van Bosschuysen, to bring within one month to court the contract, which she claims to have, proving that Haze has to pay all the debts of Jan van Bosschuysen, or to renounce the contract, or pay 1000 realen and legal fees. On March 31, 1536, the case is postponed to next Tuesday.
Zie
scan of the complete folio

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?