Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Weele, Herman van der, 1898-10-01, H.J. van der Weele
Citaat
Bibliotheek
Elsevier's geïllustreerd maandschrift : verzameling van Nederlandsche letterkundige kunstwerken geïllustreerd door Nederlandsche kunstenaars (Link to publicatie)
Vorm
tijdschriftartikel
Vrije titel
H.J. van der Weele
Begindatum
1898-10-01
Einddatum
1898-10-01
Opmerking datering
1898, dl. 2 (juli-december)
Trefwoord persoon
Weele, Herman van der (kunstenaar)
Bosboom, Johannes (kunstenaar)
Tom, Jan Bedijs (kunstenaar)
(auteur/correspondent)
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Van der Weele heeft er vooral slag van naar aanleiding van het werk van kunstbroeders juiste opmerkingen te maken. Men ziet hem gaarne op de ateliers, wanneer daar werken in aanleg zijn. Over het hoe en waarom van de dingen, over het mooie van de compositielijn, het min of meer goed doen van een figuur in het landschap, de tegenstelling van tonen en hunne onderlinge waarde, daarover weet hij zoo smakelijk en met zoo veel fijn en scherpzinnig oordeel te redeneeren, dat ook zeer ontwikkelde artisten, dien vriend gaarne op hun atelier zien en zijn raad hoog op prijs stellen. Maar omgekeerd waardeert Van der Weele elke gezonde opmerking over zijn eigen werk. Met liefde herinnert hij zich het oordeel, dat indertijd Bosboom en Mauve, voor hem grootmeesters van de Hollandsche kunst der laatste halve eeuw, over zijn werk hebben geveld, ook als dat oordeel soms lang niet malsch was. Van der Weele was nog pas eenige jaren aan 't schilderen, toen Bosboom hem de eer aandeed van een bezoek op zijn toenmalige atelier op de Lange Beestenmarkt, hetzelfde waar zijn oude vriend J.B. Tom gewerkt had. Van der Weele had toen een schilderij ingezonden op de Driejaarlijksche in den Haag. waarop hij een zoneffect zoo diep van toon had geschilderd, dat veeleer den indruk maakte van een maneschijn. Bosboom had het daar opgemerkt en kwam v.d. W., dien hij niet kende, opzettelijk bezoeken, om te zeggen: wat hebt ge daar een leelijk schilderij, maar wat is het bestudeerd! Hard werken maar, en je zult er wel komen.
Trefwoord
atelierbezoeker; kunstenaarskritiek; beoordeling van een kunstwerk

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?