Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Sande Bakhuyzen, Julius Jacobus van de, 1892-01-01, Julius Jacobus van de Sande Bakhuyzen
Citaat
Bibliotheek
Elsevier's geïllustreerd maandschrift : verzameling van Nederlandsche letterkundige kunstwerken geïllustreerd door Nederlandsche kunstenaars (Link to publicatie)
Vorm
tijdschriftartikel
Vrije titel
Julius Jacobus van de Sande Bakhuyzen
Begindatum
1892-01-01
Einddatum
1892-07-01
Opmerking datering
1892, dl. 1 (januari-juli)
Trefwoord persoon
Sande Bakhuyzen, Julius Jacobus van de (kunstenaar)
Sande Bakhuyzen, Gerardina Jacoba van de (kunstenaar)
Mulder, Lodewijk (auteur/correspondent)
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Als gij het einde van den langen gang bereikt hebt en de vrij steile trap zijt opgeklommen tot op een klein portaal, klop dan aan de deur rechts en als gij na het gastvrije "Ja!" dat u met een joviaal: "zoo, ben jij daar?" (ik onderstel dat gij tot de vrienden behoort) verwelkomt. In een ommezien heeft hij de penseelen, waar hij mee bezig is, in zijn palet gestoken en ze neergelegd op een stoel, op de tafel, op de grond waar er 't oogenblik maar plaats voor is, en het helpt niet of gij al zegt dat gij hem niet wilt storen, dat hij voor moet gaan met schilderen. "Nou," zegt hij, "ik wou net eens even rusten en een pijp stoppen." Ik geloof niet, dat ik ooit bij hem ben gekomen of 't was precies op het oogenblik dat hij eens even wou rusten en een pijp stoppen. Dat overigens Bakhuyzen nagenoeg atijd - vooral zijne antwoorden - met "nou" begint, is een bekende specialiteit van hem. Dat heeft hij overgenomen van de luî op het land, in wier midden hij zoovele uren heeft doorleefd. Een Hollandsche boer, en meer bijzonder de Noordhollandsche, begint altijd met "nou", en eindigt met "hoor". Vraag hem of er baars in die vaart zit.... "Nou, daar kan je nog menige kanjer uithalen, hoor." Roem op een zonnigen dag mooi weer.... "Nou, maar 't mot niet al te lang droog blijven, hoor." Een boer is zelden met het weer tevreden. Als Bakhuyzen dan zijn kort pijpje heeft gestopt en aangestoken en u een sigaar heeft doen nemen uit het opengebroken kistje, dat voor de hand staat, dan zijt gij zeker van een gezellig discours, want bij al zijne overgroote werkzaamheden heeft hij altijd nog tijd disponibel, en bij zijne belezenheid en veelzijdige ontwikkeling ontbreekt het hem nooit aan stof. Gewoonlijk staan er een paar stukken, half of driekwart klaar, op de ezels; geheel voltooide zijn er zelden lang te zien, want Bakhuyzen behoort tot die schilders, wier voortbrengselen, ook zelfs bij zijne groote productiviteit al zeer spoedig hun weg in de wereld vinden. Overigens ziet het vertrek er uit als zoo menig ander atelier; aan de wanden schetsen, fotografiën, gravures, etsen, tegels enz. Daar ziet gij ook eene interessante schilderij van zijn vader, een landschap uit den omtrek van Oosterbeek met een bruin paard, eene reproductie van een stuk, dat indertijd door een kwaker gekocht werd en meegenomen naar Philadelphia, waar het zoo in de smaak viel, dat er later minstens tien bestellingen kwamen van landschappen met "Oosterbeek horse", alsof dat eene bijzondere specie was. Verder liggen er een tal van olieverfstudiën, op de stoelen, op de sofa, op en grond, vooral dan als Bakhuyzen bezig is aan de compositie van een nieuw schilderij en hij de details daarvoor uit zijne vroegere herinneringen wil te voorschijn halen. Een gedeelte van het vertrek is domein van zijner zuster, mejuffrouw van de Sande Bakhuyzen, die daar voor een der beide groote ramen haar ezel heeft opgeslagen, te midden van bloemen, hare troetelkinderen en modellen, van wier bevalligheid zij de talentvolle vertolkster is. Denk u nu verder
Trefwoord
schildersatelier (werkruimte); atelier-inrichting; atelier-inboedel; olieverfstudie; studieschets; compositie; uit het hoofd werken

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?