Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Ronner-Knip, Henriette, 1893-04-01, Henriëtte Ronner
Citaat
Bibliotheek
Elsevier's geïllustreerd maandschrift : verzameling van Nederlandsche letterkundige kunstwerken geïllustreerd door Nederlandsche kunstenaars (Link to publicatie)
Vorm
tijdschriftartikel
Vrije titel
Henriëtte Ronner
Begindatum
1893-04-01
Einddatum
1893-05-01
Opmerking datering
1893, dl.1 (januari-juni)
Trefwoord persoon
Ronner-Knip, Henriette (kunstenaar)
(auteur/correspondent)
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Uit dat tijdvak dagteekent o.a. het groote, nu in haar atelier prijkend doek la mort d'un ami, dat destijds - in 1860 - te Brussel tentoongesteld, veel bewondering heeft gewekt en haren naam aldaar voor goed heeft gevestigd I). Het geeft een koopman in zand te zien, die, op een knie gezonken, den dood van een zijner voor de kar gespannen honden betreurt. In den toenmaligen romantisch-sentimenteelen smaak en de verplichte kleurenopvatting - bruin als tegenstelling van licht! - uitgevoerd, is niets zoozeer geschikt als juist dit voor ruim dertig jaar als een meesterstuk geroemde doek om sedert dien door mevrouw Ronner gemaakte vorderingen in het juiste daglicht te plaatsen [voetnoot op p.358] I) Om den lezer een denkbeeld te geven van de schier ongeloofelijke vlugheid van haar penseel, zij hier aangestipt, dat Henriëtte Ronner bovenstaande vier hondekoppen in levensgrootte, als studies voor het doek la mort d'un ami, in één enkelen ochtend heeft geschilderd.
Trefwoord
olieverfstudie; kleurgebruik; Romantiek; snel werken; schilderen; atelier-inboedel

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?