Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Eerelman, Otto, 1895-01-01, Otto Eerelman
Citaat
Bibliotheek
Elsevier's geïllustreerd maandschrift : verzameling van Nederlandsche letterkundige kunstwerken geïllustreerd door Nederlandsche kunstenaars (Link to publicatie)
Vorm
tijdschriftartikel
Vrije titel
Otto Eerelman
Begindatum
1895-01-01
Einddatum
1895-02-01
Opmerking datering
1895, dl. 1 (januari-juni)
Trefwoord persoon
Eerelman, Otto (kunstenaar)
Le Brun, Charles (kunstenaar)
(auteur/correspondent)
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Aan de inrichting van het atelier herkent men den meester en in hooge mate is dat het val met de werkplaats van Eerelman in de Elandstraat te 's-Gravenhage. Hier geen artistieke rommelkamer, maar een hoog flink verlicht vertrek, met zware deftige meubelen, die correct op hun plaats staan. In een afgeschoten gedeelte met getemperd licht een fraaie antieke kast, prachtexemplaar van oud-vlaamsch schrijnwerk, harmonieerende in toon met het bruin gekleurde tapijt aan den wand. Ginds kleinere antieke meubelen, die plaats verleenen aan studies uit vroeger en later tijd en aan dat eigenaardige bric á brac, 't welk de kunstenaar met smaak weet te kiezen en vooral te plaatsen. In 't eigenlijke atelier hangt de wand vol met studies van ecuyères, clowns, amazones, paarden en honden, wedrennen, voertuigen van allerlei aard, pittoreske doorkijken in stallen en circussen, kampen van Pawnee- en Buffalo-bills, roodhuiden en cowboys, daartusschen studies van het nobelste van alle creaturen, benevens landschappen, intérieurs, genre tafereelen, anatomie-studies - kortom de volkomen afspiegeling der veelzijdigheid van den begaafden teekenaar en compositeur. Boven zijn hoofd, vlak onder de kap van zijn atelier en in 't volle licht, heeft hij groote gravures naar Le Brun's beroemde Romeinsche veldslagen geëxposeerd. Op eene zwaar gebeeldhouwde tafel in 't midden van het vertrek staan zijn schildersutensiliën, respectabele potten gevuld met een legio kwasten van allerlei dikte en dunte. En aan de wand hangen paletten met grillig dooreengemengde kleuren, die zonderling veel gelijken op de coloristische proeven van sommige jongeren in de kunst. En terwijl dat alles op zijn plaats ligt, hangt of staat, is er in het atelier nog overvloedig ruimte voor een aantal ezels met aangelegde of half voltooide schilderijen en aquarellen en voor welgevulde portefeuilles waarin eigen werk of dat van anderen wordt bewaard. In zijn atelier vertoeft Eerelman niet meer dan hoog noodig voor het opzetten en voltooien van schilderijen; het maken van studies en schetsen neemt zijn meesten tijd in beslag. Daarvoor is zijn atelier buiten: in een stal met mooie paarden, in 't circus Carré; in een boschlaan, voor het teekenen van een brok natuur, waar hij later zijne elegante amazones in laat rijden; op een hondententoonstelling, waar hij o. a. den hier afgebeelden buldogg teekende, die op de Sporttentoonstelling te Scheveningen door hem werd ingezonden en karakteristiek om zijn verwaten flegmatieke physionomie door de liefhebbers "de Engelschman" werdt gedoopt; kortom zijn atelier is overal waar nieuwe en belangrijke onderwerpen voor Eerelman te vinden zijn.
Trefwoord
schildersatelier (werkruimte); salonatelier; atelier-inrichting; atelier-inboedel; palet; studieschets; penseel; en plein air werken; olieverfstudie; antiquiteit; schildersezel; verzameling van de kunstenaar

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?