Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Allebé, August, 1902-03-15
Citaat
Archief
collectie Agnieta Cornelia Gijswijt
Vorm
brief
Begindatum
1902-03-15
Trefwoord persoon
Allebé, August (kunstenaar)
Gijswijt, Agnieta Cornelia (kunstenaar)
Gijswijt, Agnieta Cornelia (ontvanger/aangeschrevene)
Allebé, August (auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
3
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
[1:1] Amsterdam 15 Maart 1902 # Zeer geachte Mejuffrouw Gijswijt, # Eenige woorden bij Uw afscheidsbezoek deden mij gissen dat het U aangenaam zou zijn Uw studiereisje,- ik bedoel Uw verblijf te Parijs,- met een paar weken te verlengen, en deze idée deed mij vragen aan den Heer en Mevr Weber van Bosse, die steeds met genoegen op Uw schilderijtje ,,eigen studie'' zien,- of zij U ook wilden opdragen in het Louvre museum zeker portret te copieeren, dat mij altijd in gedachten is gebleven, en dat U stellig gezien hebt als het nog op zijn vroegere plaats hangt. Het staat bekend ,, portrait en buste de [René Descartes, philosophe Français (1596-1650. toile. haut *76 larg* 68 c.M.[onderstreept] -onnoodig het te beschrijven. Nu is de vraag, waarop U mij deze dagen wel wilt antwoorden. (van Woustraat 2), of U hiertoe genegen zijt, nl. dit portret op dezelfde grootte te copieeren voor den prijs van driehonderd franken (300 francs), die U na de Paaschvacantie te Parijs zullen worden toegezonden of overgemaakt. op de wijze die U verkiest. [1:2] Neemt U dit voorstel aan, zoo brengt U bij Uw terugkeer,- het heeft geen haast- de copij mede; dit is gemakkelijker dan ze apart te verzenden, en zoo kan ze van Amsterdam op de plaats harer bestemming komen, nl. het buitenverblijf Eerbeek in Gelderland, waar ook Uw ,,jeugdige natuuronderzoeker'' hangt, zoo als het stukje door Prof. Weber verdoopt is. [...] [1:3] [...] ik denk dat gijzelve in de Louvre- en Luxembourgzalen rechtnuttig flaneert en goede stevige ideën opdoet van hetgeen de schilderkunst in hare veelzijdigheid vermag. Van het weinige dat ik versta of verstond te doen, heb ik een groot gedeelt aan der gelijke flanerie te danken,- ik denk dat zoowat alles, behalve in den Salon Carré, sedert dien tijd verplaatst is; maar U zul het van zelve wel op nieuw uitvinden. Ten slotte raad ik U nog dit: U vooral niet te overwerken en ook van de buitenlucht te profiteeren, te meer nog daar natuur en buitenlucht toch ook weer tot de peinture het hare aanbrengen [...]
Trefwoord
geld verdienen; kopiëren; raadgevingen; invloed omgeving kunstenaar op schilderij

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?