Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Bock, Théophile de, 1898-05-14
Citaat
Archief
Brievencollectie van het Rijksprentenkabinet
Vorm
brief
Begindatum
1898-05-14
Opmerking datering
geschreven vanuit Den Haag
Trefwoord persoon
Bock, Théophile de (kunstenaar)
Haverkorn van Rijsewijk, Pieter (ontvanger/aangeschrevene)
Bock, Théophile de (auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
3
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
[1:1] Waarde Heer Haverkorn, ’t Schijnt dus dat mijn Najaarsmiddag zich op de tentoonstelling goed houd – iets waar ik erg bang voor was dat de zonnen-gloed verloren zou gaan. Wat een enorm moeilijke opgave was het! Zoo ’n lucht licht-trillend te maken en dan de berkenstam weder als hoogste licht. er frisch van af te doen komen! En dan de éénheid te bewaren zonder schilder-vrij-heden! Iemand die meent dat dit schilderij een reële impressie is heeft het [1:2] akelig mis, ’t is de verwerking van een stemming in éénheid gebragt. Als ’t schilderij onmiddelijk aan de natuur doet denken is ’t beter, maar toch gaf de natuur die compositie niet Eindelijk is in den Kunst alles compositie of verlangt U nieuwer woord “combinatie vermogen.” Mogt Boymans ernstig over den aankoop denken laat men dit dan spoedig doen, natuurlijker-wijze wil ik van den prijs wat af doen, maar gaarne zag ik er een anderen lijst om ’t zij dat ik of Boymans die betaald. Ik hoor dat ’t met U zoon niet te best gaat [1:3] wat dubbel jammer is omdat hij juist zoo op een mooie weg was gekomen en ernstiger studiën dan ooit maakte. Laten wij hoopen dat hij spoedig geheel en al hersteld is! Vrij zeker kom ik even te Rotterdam tegen ‘t [xxxx[?] om de tentoonstelling te zien. Misschien is het noodig dat ik wat uithaal vernis op mijn avond moet strijken Groetend Th. DeBock 14 Mei 98
Trefwoord
licht in het schilderij; stemming; natuur; compositie; invloed omgeving kunstenaar op schilderij; verkopen

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?