Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Os, Pieter Gerardus van, 1895-09-03
Citaat
Archief
Brievencollectie van het Rijksprentenkabinet
Vorm
brief
Begindatum
1895-09-03
Einddatum
1895-09-08
Opmerking datering
datering slecht leesbaar: 3 dan wel 8; geschreven vanuit Scheveningen
Trefwoord persoon
Os, Pieter Gerardus van (kunstenaar)
Maris, Jacob (kunstenaar)
Israëls, Jozef (kunstenaar)
Haverkorn van Rijsewijk, Pieter (ontvanger/aangeschrevene)
Gabriël, Paul Joseph Constantin (auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
4
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
[1:1] Scheveningen [3[?] Sept. 95 Hooggeachte Heer. Mijn dank voor dat u het schilderijtje van Mauve regt heeft doen [mxxxxxxx[?], ik zou haast zeggen in zijne eer herstelde; het is niet om dat het een jongen van 17 jaren schilderde dat ik het zoo knap vind maar om de groote hoedanigheden die daarin verborgen liggen c’est un peu sacré [wijzelijk[?] aan teugels geleid en een protest tegen over het publiek die door gedwongen omstandigheden van hem wat hij later werd en een genre moest zoeken naar de smaak van het publiek; dat was het schaap wiens vleesch zoo gewild in Engeland, ook hier, in navolging begon te proeven en na zijn dood is dat weinig [1:2] alhier geapressieerde vleesch tot het fanatisme gerezen l’histoire de la bourse; dat portret van zijn meester van Os legt mij het raadsel uit, dat [hoe geslingerd[u] ook hij zich staande heeft weten te houden en niet verloren ging – voor mij ik vind Mauves kracht in zijn vroegere tijdperken het word later zoeter bijgevolg dat het publiek het beter proeft. – het is al jaren geleden dat Israels dat portretje zag zonder te weten van wie “dat is knap zeide hij van wie is dat”? – Jacob Maris zag het bij Goupil en zeide hoe meer ik het bekijk hoe knapper het word daar zit nog een heel andere vent in dan hij geworden is – Indien ze u de localiteit voorsteld waarin dat portretje gemaakt werd zal het u wel [1:3] tot zijn regt komen, een groote ouderwetsche koepel kamer van eikenhout met boven ligt en dan het meer of min gebronsde gelaat van Van Os maar dit doet niet tot de zaak, ziet slegts hoe fraai, juist en spiritueel het geteekend is, hoe fraai en meesterlijk de toets der schildering wat staat dat oog goed in ’t hoofd en wat een uitdrukking in die leezende persoon, de ongeschoren baard ed ed men moet het kunnen zien en voelen neemd een vergrootglas en vergroot die kop eens!! Voor mij dit portretje met nog twee of drie anderen van vroegere jaren vind ik het merkwaardigste van de geheele expositie ([daar zit de geheele man Mauve in[u]) – niet als schilderij dat is wat anders maar ik houd [1:4] van geen schilderijen. Ik vind het alleen maar jammer dat Mauve zich de moeite niet gegeven heeft om een achtergrond achter de kop te schilderen maar het papiertje van kleur liet zoo als het het opgeraapt had. Ik heb nog nimmer de eer gehad u bij mij op de atelier te zien indien u eens te Scheveningen komt zal het mij aangenaam zijn u mijne collectie studies te moge toonen. Hoogachtend Gaarne UwDwDienaar [P.J.C. Gabriel[u] PS in de eerste vier weken afwezig
Trefwoord
invloed op kunstenaar; geld verdienen; kunstenaarskritiek; toeschouwers

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?