Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Israels, Isaac, 1888-10-29
Citaat
Archief
Brievencollectie Jan Veth
Vorm
brief
Begindatum
1888-10-29
Einddatum
1888-10-29
Trefwoord persoon
Israels, Isaac (kunstenaar)
Looy, Jac. van (kunstenaar)
Essen, Jan van (1854-1936) (kunstenaar)
Verwey, Albert (geassocieerde persoon)
Veth, Jan (ontvanger/aangeschrevene)
Israels, Isaac (auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
4
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
[1:1] Amst. 29 Oct. 88 Amice Mijn lust om over Arti te schrijven heeft maar kort geduurd. ’t Spijt me want als ik er over nagedacht had had ik ’t je dadelijk gezegd, maar mijn gevoel voor de goede zaak houdt geen stand tegenover mijn gevoel voor mijn eigen. En ’t is me onmogelijk mezelf in koelen bloede te hooren kletsen. En alles wat ik over Arti getracht of zou kunnen trachten te schrijven lijkt me en zou me lijken: overbodig. Ik mis absoluut de overtuiging, dat ik mijn opinies op druk onder oogen van mij onbekenden moest brengen. Ik kan niet spreken tegen lui die ik niet ken. En opinies heb ik eigenlijk heelemaal niet, voor anderen. Over de dingen die ik voor mezelf het precieste voel spreek ik toch niet ieder van mijn vrienden weer anders. Op het beest, dat zich beschaafd publiek noemt zou ik niet boos kunnen worden omdat ik het mij niet kan voorstellen. Daarom kan ik er ook niet tegen praten. Dit is de fond van mijn onmacht in deze. Dan zijn er nog andere nietschrijfredenen, die je volstrekt niet moet uitjouwen. Tegenover de moeilijkheid van het schrijven en de onzekerheid van het nut ervan staan er zeer zekere beroerdigheden. Daar heb je bv. van Looy. Als ik mij al tevreden stelde met ’t inkompleet opschrijven wat ik van zijn schilderij vind en de abnegatie pousseerde tot ’t laten drukken ervan zou ik daarvoor waarschijnlijk ’s mans eeuwigen of tenminste zeer langdurigen toorn oploopen. Waar ik niets geen lust in heb, niet uit bangheid, maar omdat ik hem graag mag. En het stoutste artikel van van Essen kan mij niet zooveel schelen als dit. Ook ben ik volstrekt niet geschikt voor geheimhouding in deze. Schrijf me eens of je er in bent komen in wat ik hier zeg. Ik ga alleen uit van mijn eigen gevoelerijen. ’t Spreekt vanzelf dat ik vind dat een goed artikel beter is als wij dan een slecht, m.a.v. dat ’t beter is als wij de artistieke hegemonie van de Amsterdammer hebben dan van Essen c.s. ook ben ik in deze met jou begaan, vermoedelijk meer dan je verdient. – Wat denk je van Mesquita?? Of K[aziem[?], maar wil er niets van hooren, hij klaagt steen en been over wat hij al in deze bedreven heeft. – wat zeg je wel van Albert? ’t Blijft toch een massief heer. Ik kom heel gauw weer eens aan. Groet je allerbeminnelijkst vrouwtje van me Isaac
Trefwoord
kunstenaarskritiek

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?