Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Bock, Théophile de
Citaat
Archief
kunstenaarsbrieven Haags Gemeentearchief
Vorm
brief
Trefwoord persoon
Bock, Théophile de (kunstenaar)
Boele van Hensbroek, P.A.M. (ontvanger/aangeschrevene)
Bock, Théophile de (auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
3
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
[1:1] Beste Boele, Hiernevens een briefkaart waaruit je zal bemerken dat er meer zijn die G. contra "Ego" uitmuntend hebben gevonden. Misschien is 't jammer dat G' stukje te fijn is om algemeen begrepen te worden, daarentegen geloof ik dat Ego niet ontwikkeld genoeg is om te ruiken dat hij tot mummie is gemaakt. Herinner jij je nog dat ik ook eens tegen hem schreef dat hij een Neophib[ist[?] was? Maar er is bovendien meer in het stuk van G., een hoog begrip van kunst is er in uitgedrukt waarvan 't gevolg is een vereerende liefde voor kunstenaars. Mag ik je eens een aardige legende vertellen? "Toen [1:2] de wereld dan was geschapen, en alles zoo geregeld dat het goed was, waren velen toch ontevreden, dat de Goden 'de kunst van scheppen' niet hadden geleerd aan de menschen. Bedroefd, vervelend, zaten de menschen neder - de Goden biddende daarin openbaring te geven; - waarop eindelijk de Goden uit het paradijs een monster wierpen op d'aarde. Verschrikt vlogen de stervelingen uit elkaâr - want dit gruwzaam goddelijk monster was onsterfelijk. Veel wist men te verhalen wat mooie dingen hij gedaan had, maar nimmer kon men er achter komen hoe! Als 't ging kruipen riepen de wijzen 't is een kruipdier tot hij weder ging vliegen. Zelfs waren er leeraars die 't trachtten te doden. 't Bleek onkwetsbaar. Tot heden bleef dit goddelijk monster op d'aarde voortleven, - tot ergernis der wijzen - tot dankbaarheid stemmend de Goden de enkelen [1:3] die zien en begrijpen wat het openbaard... Zelfs zonder 't ooit gezien te hebben! Is 't aardig? Dit nu trof mij dat Ego hier de wijze leeraar is, karakter vol gezegd door G. Wat zou ik 't heerlijk vinden als penvoerders over kunst, eindelijk is tot besef kwamen dat formuleren diviseeren, theoretiseeren, - impressionisme, realisme, individualisme, misticisme, modernisme, classisisme, independisme, symbolisme............ geen kunstwerk kunnen creëeren. De echte artiest moet uit drang onbewust, bewuste dingen doen, en dan Luther's woorden prevelen " Hier sta ik, - ik kan niet anders. Gegroet - mijn vrouw zegt dat de thee koud wordt. de Bock
Trefwoord
kunstkritiek; generatieverschillen (in artistieke opvatting); gesprek voeren over kunst; kunstenaarskritiek

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?