Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Bles, David, 1891-09-28
Citaat
Archief
kunstenaarsbrieven Haags Gemeentearchief
Vorm
brief
Begindatum
1891-09-28
Trefwoord persoon
Bles, David (kunstenaar)
Rembrandt (kunstenaar)
Bredius, Abraham (ontvanger/aangeschrevene)
Bles, David (auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
2
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
[1:1] d.h. 28Sept. 91 # Waarde Heer Bredius! # Hierbij in dank terug de hoogst interessante artikels over dien dolleman Lautner. Zulk een Rembrandtlasteraar moest, dunkt me, onder een soort kunstcuratele getseld worden, zóó, dat 't hem nooit Gegund worde, ooit weder eene pen optevatten om over schilderkunst en schilders te kunnen of te mogen schrijven! Konden slechts alle [1:2] competente schilders hun homerisch gelach over s'mans dolle streken, in een phonograaf doen opnemen, en de machine " Herr Lautner" toezenden, hij zou door het donderend geluid stellig ter neêr ploffen, om niet weer optestaan! (Als Kunstgeleerde althans) # Metde meeste achting & toegenegenheid David Bles
Trefwoord
invloed oude meesters; kunstkritiek; kunstenaarskritiek

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?