Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Schotel, Johannes Christiaan, 1840
Citaat
Bibliotheek
Leven den zeeschilder J.C. Schotel
Begindatum
1840
Trefwoord persoon
Schotel, Johannes Christiaan (kunstenaar)
Schotel, G.D.J. (auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
p.74
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Geen wonder, dat, toen Haar Koninklijk Gemaal, aan het Scheveningsche strand, een smaakvol paviljoen, ter Harer verlustiging, had doen oprigten, Zij hetzelve met voortbrengsels van het vaderlandsch penseel, volgens Van Beveren, 't fraaiste meublement, van den loffelijksten smaak en 't blijckbaerste gevoel voor 't schoon getuighenis gevende, inwendig wenschte te versieren. Op haar verzoek vervaardigden de Heer Schelfhout en mijn vader, te Scheveningen zelve, een gezigt op de duinen en op de zee, en brachten hetzelve vervolgens op het doek. Schelfhout maalde een gezigt van het bordes van het paviljoen, over de duinen, naar 's Hage, en mijn vader het omliggende strand, door den oceaan besproeid, af. Het laatste 1 el lang en naar evenredigheid hoog, werd, den 28 November 1829, Harer Majesteit aangeboden, en mogt, volgens schrijven van den Graaf van Rheede, Hare volkomene goedkeuring wegdragen [...].
Trefwoord
kunstkoper; schilderen; opdracht (zakelijk)

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?