Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Koekkoek, Barend Cornelis, 1841
Citaat
Bibliotheek
Herinneringen en mededeelingen van een landschapschilder [Koekkoek, 1841]
Begindatum
1841
Trefwoord persoon
Koekkoek, Barend Cornelis (kunstenaar)
Koekkoek, Barend Cornelis (auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
pp.231-232
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Luistert, jonge schilders! het is u nut, om u in uwe kunst zooveel mogelijk te volmaken, en wat is hier volmaakter dan de schoone, ongekunstelde natuur? Zietdaar uw model! Het onderwijs in de kunst is niets meer dan eene noodzakelijke inleiding tot het groote werk. Wat zegt eene schilderij naar de zoogenaamde regelen der kunst geschilderd, als zij, bij al hare naauwkeurige uitvoering en de strengste inachtneming van het perspectief, dood is? - De natuur is de volmaakste schilderij, daarom moeten wij zoo veel studiën naar haar maken als mogelijk is. De werken der menschen zijn onvolmaakt; men neemt onwetend het niet schoone van dezelve over; in de natuur kunnen wij niet dwalen: alles in haar is waar! en de waarheid moet steeds den kunstenaar een heilige pligt zijn. Als hij rusteloos en verstandig de natuur bestudeert, zal hij den aanschouwer in zijne werkplaats op het doek of paneel eene bevallige leugen doen geloven. Deze denkt, dat hetgeen hij ziet, stellig een gezigt is van de eene of andere plaats, naar de natuur geschilderd, en niet zonder reden immers, als men onophoudelijk de natuur gadeslaat, de harmonie van licht en donker, de bevalligheid daardoor veroorzaakt, de oneindige verscheidenheid der voorwerpen enz., heeft bestudeerd, kunnen voorwerpen, uit onderscheidene natuur-studiën genomen, met oordeel en smaak op het doek op paneel geplaatst, den aanschouwer, die de natuur slechts oppervlakkig beschouwt, en geene kennis van zamenstelling of compositie heeft, doen gelooven, dat uwe schilderij eene letterlijke navolging der natuur is, hoewel hij slechts eene bevallige leugen ziet.
Trefwoord
werken in een boot; schildersatelier (werkruimte); atelierbezoeker; schilderen; olieverfstudie; schildersuitrusting; natuur; onderwerp(keuze)

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?