Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Seymour-Haden, Francis, 1928, "Herinneringen van een Hollandschen Schilder der negentiende Eeuw 1877-1927 (Vijftig jaren Kunstgeschiedenis) met een voorwoord van Dr. A. Bredius" 's Gravenhage 1928
Citaat
Archief
archief Philip Zilcken
Vorm
memoires
Vrije titel
"Herinneringen van een Hollandschen Schilder der negentiende Eeuw 1877-1927 (Vijftig jaren Kunstgeschiedenis) met een voorwoord van Dr. A. Bredius" 's Gravenhage 1928
Begindatum
1928
Einddatum
1928
Trefwoord persoon
Seymour-Haden, Francis (kunstenaar)
Zilcken, Philip (auteur/correspondent)
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Sir Francis Seymour Haden is een der voornaamsten chirurgen van Engeland geweest en was verbonden aan de Chapelry van Koningin Victoria; eens in zijn leven moest hij, wegens overwerktheid een jaar rustnemen. In die periode begon hij met etsen, terwijl zijn wetenschappelijke aanleg hem ook de etskunst op wetenschappelijke wijze deed beoefenen; buitengewoon knap in het bijten, heeft hij verschillende bijtmiddelen toegepast; ook heeft hij typen van zware etsnaalden laten vervaardigen, en altijd zijn platen op uitgezochte papier met de zuiverste inkt gedrukt. Eens dat ik Keppel te Parijs ontmoet had, liet hij mij een potloodvormige, stalen etsnaald zien, die aan Haden had behoord. Welke speciaal bestemd was om te etsen; tegelijk paste de etser ook de droge-naald toe op meesterlijke wijze. Zijn geheele "oeuvre" behoort tot de belangrijksten der etskunst van de negentiende eeuw. Door zijn opvatting, de technische kennis, en den smaak, die zijn platen kenschetsen vertoonen deze ondanks alles een groote originaliteit, wanneer men denkt aan "Shere Mill Pond" "A Brig at Anchor" en zijn groote indrukwekkende "The Breaking up of the Agamemnon".
Trefwoord
etsen (drukprocedé); schildersuitrusting; inkt (samenstelling); technisch vaardig (geschilderd); etsplaat; etsnaald

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?