Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Toorop, Jan, 1921-05-12
Citaat
Archief
collectie RKD Brieven, handschriften en kleine archieven
Vorm
brief
Begindatum
1921-05-12
Einddatum
1921-05-12
Trefwoord persoon
Toorop, Jan (kunstenaar)
Savornin Lohman, Witius Hendrik de (ontvanger/aangeschrevene)
Toorop, Jan (auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
2
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
[1:2] Den Haag van merlenstraat 124. 12 mei 1921 ZeerGeachte Heer de Savornin Lohman! Mag ik u hartelijk danken voor uw vriendelijk schrijven in Domburg ontvangen. Domburg heeft mij goed gedaan en hoop ik einde dezer maand voor een langeren tijd er heen te gaan, daar t mij goed doet voor mijn pijnlijk been, wat mij hier in den Haag door de groote drukte steeds irriteert. In het rustige Domburg is 't heerlijk te arbeiden. Ik heb daar ook rustig kunnen arbeiden aan een groot werk, pas gereed gekomen wat u op mijne tentoonstelling die 21 mei geopend zal worden, zult kunnen zien wanneer de catalogus van de tentoonstelling gereed komt heb ik de firma Kleijkamp verzocht u tien exemplaren te doen toekomen, wat zij ook zeer gaarne zullen doen. Heden zag ik bij de firma Kleijkamp het reeds ingelijste portret van uwen vader, wat bijzonder goed doet. Ik ben heel blij dit portret gemaakt te hebben. [1:2] Een portret waaraan ik, met inspanning, doch [heerlijk[ut] [aan[u] gearbeid heb. Een bijzondere vaste en sterke persoonlijkheid uw vader Ik heb mij psijchisch in uwen vader's wegen verdiept, wat zeer zeer de moeite waard is en wat ik in de meeste portretten, die ik in de laatste tijd gemaakt heb, niet heb kunnen doen. of dit nu aan mij lag..... of aan de menschen. Dit weet ik niet. Ik zou van zoo'n kop wel twee, drie à vier malen het portret kunnen herhalen, als een hoogstaand mensch en als een groot staatsman. Ik heb heerlijke uren met hem doorgebracht en wat u mij eenige maanden geleden over het wezen van uwen vader in een brief geschreven heeft, heb ik alles terug gevonden en nog meer dan dat. Ik heb t getracht in lijnen terug te geven. De tentoonstelling mijner werken uit deze laatste twee jaren wordt zaterdag aanst: 21 mei geopend. en duurt denk ik wel vijf à zes weken. U & mevrouw en uw zoon komen die, hoop ik, zeker bezichtigen, nietwaar? U vroeg mij in uw vorig schrijven het honorarium te willen melden. Het geheele portret met lijst enz. komt op fl. 3500. Met vriendelijke groeten ook aan mevrouw en uwen zoon hoogachtend UwdW. J.Th. Toorop.
Trefwoord
portretteren; compositie; geld verdienen; ziel (expressie)

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?