Mainmenu

Explore

alle databases/site
Zoekhistorie
Geen zoekopdrachten gevonden

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Haarlem, 1808-11-04
Citaat
Bibliotheek
Algemeene konst- en letterbode (Link to publicatie)
Vorm
tijdschriftartikel
Begindatum
1808-11-04
Opmerking datering
artikel d.d. 31 oktober 1808
Trefwoord persoon
Plaats
Haarlem
Aantal pagina´s
pp. 299-300
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
p. 299 Directeuren en Leden van Teyler's Stichting, hebben in hunne Vereenigde Vergadering, gehouden l.l. Vrydag, den 28 October, uitspraak gedaan over de Stukken, ingezonden ter beantwoording der Schilderkundige Vrage, voor den Jare 1807 uitgeschreven: "Wat is de reden, dat de Nederlandsche School, zoo wel voorheen, ten tyde van haren grootsten bloei, als hedendaags, zoo weinig Meesters in het Historisch vak opgeleverd heeft; daar zy zoo uitnemend slaagde en nog slaagt in alles wat de eenvoudige navolging der Natuur of de meer beperkte kring van het Huislyk leven het vermogen p. 300 der kunst aanbiedt; en welke zyn de middelen, om in dit Land uitmuntende Historie-Schilders te vormen." Met genoegzame eenparigheid van Stemmen is de Gouden Eereprys toegewezen aan eene Verhandeling, geschreven in het Hollandsch, met de Zinspreuk: Si l'on ne fait pas employer à propos les regles de l'art, la Simple imitation de la nature ne servira de rien. Mengs. By de opening van het Billet bleek de Schryver dezer bekroonde Verhandeling te zyn de Heer Pieter Kikkert, te Schiedam. Onder de overige Stukken werden 'er nog twee het Accessit waardig geoordeeld, terwyl de Voorrang door het lot werd beslist. Dezelve zyn eene Verhandeling, geschreven in het Hollandsch: Mogt Neerlands Schilderkunst, met de oude roem en zeden, Na zoo veel Jaren ramps eens weer te voorschyn treden. en eene andere, mede in het Hollandsch, met de Spreuk: Kunst wordt door Arbeid verkregen. (...)
Trefwoord
invloed oude meesters; onderwerp(keuze); naar de natuur werken; natuur; belang van de techniek; imago; vlijtig arbeidend

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?