Mainmenu

Explore

alle databases/site
Zoekhistorie
Geen zoekopdrachten gevonden

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

1805-07-19, Programma van het Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen voor het jaar 1805.
Verder zoeken in RKDexcerpts
Citaat
Bibliotheek
Algemeene konst- en letterbode (Link to publicatie)
Vorm
tijdschriftartikel
Vrije titel
Programma van het Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen voor het jaar 1805.
Begindatum
1805-07-19
Trefwoord persoon
Aantal pagina´s
pp. 37-42
Citaat
p. 37 (...) Op de vraag in het jaar 1802 ter beantwoording opgegeven: Welke zyn de oorzaken, dat ons Vaderland, tegen en in het begin der XVII. eeuw, in het voortbrengen van voortreffelyke Schryvers, oorspronkelyke Dichters en ware Geleerden, zoo zeer boven andere landen, althans ten aanzien van deszelfs uitgestrektheid, gebloeid, en tevens p. 38 zoo vele uitmuntende Schilders, in den verderen afloop dier eeuw, opgeleverd hebbe; terwyl het aantal derzelven, in het vervolg, tot op onzen tyd, hoe langer hoe minder geworden is: en welke aanleiding tot aanwakkering van Kunst en Wetenschap binnen ons Vaderland zou door de nasporing dier oorzaken kunnen gegeven worden? Waarop het genootschap voor of op den 1 Octob. 1804 verhandelingen had ingewacht, om over dezelve in deze Vergadering uitspraak te doen, is niets anders ingekomen, dan een zeer onvolkomen schets, welke noch der bekrooning, noch zelfs der uitgave is waardig gekeurd. (...)
Trefwoord
invloed oude meesters

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?