Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Sluiter, Willy, 1903-06-17
Citaat
Archief
Brievencollectie van het Rijksprentenkabinet
Vorm
brief
Begindatum
1903-06-17
Opmerking datering
geschreven vanuit Katwijk aan Zee
Trefwoord persoon
Sluiter, Willy (kunstenaar)
Haverkorn van Rijsewijk, Pieter (ontvanger/aangeschrevene)
Sluiter, Willy (auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
4
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
[1:1] [Katwijk a/Zee[gedrukt] 17 Juni 1903 Zeer geachte Heer, Zeer aangenaam was het mij uit uw zéér waardeerend schrijven te vernemen dat mijn teekening der visschersvrouw voortaan in ’t Museum Boymans zal komen te hangen. Ik behoef u niet te zeggen dat ik deze onderscheiding ten zeerste apprecieer en zeg ik u van harte dank voor de moeite welke U zich getroost hebt in dezen. Toen ik van het plan hoorde, dacht ik, en dit schreef ik aan Mej. Oldenzeel, waarom niet liever die grootere teekening no.18? [1:2] Zoo u ziet vind ik zelf evenals U die teekening beter, doch ik begrijp volkomen dat het finantieele gedeelte hier het struikelblok zou zijn. Hoe het ook zij, ben ik erg in mijn schik dat nu toch no. 9 den tentoonstelling in uw museum komt. Om thans aan uw verzoek te voldoen, zal ik u de gewenschte inlichtingen verstrekken: [Jan Willem Sluiter (Willy)[u] geboren te Amersfoort 24 mei 1873 – leerling der Academie v. Beeld. K. en Techn. Wetensch. te Rotterdam. [gevestigd te Katwijk aan Zee sedert april 1901[u] [1:3] Na de drie jaren op de Academie te hebben doorgebracht, heb ik steeds op mezelf gewerkt, zonder verdere leiding. De eerste 3 jaren na de Academie had ik een atelier te Scheveningen en heb in die jaren veel geprofiteerd van nuttige wenken, vooral van den Heer Blommers, aan wiens op en aanmerkingen ik ook hier nog bij voorduring veel te danken heb. Zéér gaarne zou ik u een vel van het gevraagde papier zenden, doch daar ik verschillende tinten van papier gebruik en ik waarlijk niet weet op welk papier deze teekening gemaakt is meen ik niet beter te kunnen doen dan u te verwijzen naar de Heer C. Basters [1:4] Kunsthandel – v. Hoogendorpsplein – u zeker wel bekend, van wien ik dit papier altijd heb. Hopende voldoende aan uwe vragen beantwoord te hebben, heb ik de eer te zijn Met de meeste hoogachting Uwdw [Willy Sluiter[u] […]
Trefwoord
verfverkoper; kunstonderwijs; papier; verkopen; kunstkoper

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?