Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Witsen, Willem, 1900, Willem Witsen
Citaat
Bibliotheek
Elsevier's geïllustreerd maandschrift : verzameling van Nederlandsche letterkundige kunstwerken geïllustreerd door Nederlandsche kunstenaars (Link to publicatie)
Vrije titel
Willem Witsen
Begindatum
1900
Einddatum
1900
Opmerking datering
Elsevier's geïllustreerd maandschrift (januari-juni 1900), pp. 1-17
Trefwoord persoon
Witsen, Willem (kunstenaar)
Timmerman, Aeg. W. (auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
5
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Van den tijd dan ook dat hij op de Amsterdamsche Academie onder de leiding van zijn hooggewaardeerden leermeester Allebé studeerde tot op den huidigen dag, heeft hij geen moeite gespaard om met de grootste nauwgezetheid te streven naar het doorgronden van zijn vak. In eerste plaats de kunst van het etsen. Hij is dan ook volkomen vertrouwd met al de moeilijkheden die het vak oplevert. Terwijl een aantal etsers zich alleen toeleggen op het eenvoudige teekenen op de te bijten koperen of zinken etsplaat, heeft Witsen zich geoefend in het gebruiken van aqua-tint, vernis-mou, drooge-naald en zwaveltint en wendt meestal meer dan een dezer procedés in dezelfde ets aan. Een voorbeeld hiervan in zijn "Oude huizen" te Amsterdam. Het vogelkooitje, en een stuk van den muur naast de deur is in aqua-tint, het water zelf in zwaveltint bewerkt. Door deze wijze van werken verstaat hij het zooals geen andere etser in ons land op voortreffelijke wijze niet alleen de stof maar ook de kleur uit te drukken. Bovendien drukt hij zijn etsen allen zelf. Dat dit een buitengewone handigheid en gevoeligheid voor toon en kracht vereischt, daarvan zag ik een duidelijk bewijs onlangs bij de bekende firma van Wisselingh te Amsterdam, waar men mij een serie etsen toonde van een onzer andere bekwame etsers, gedrukt door een ervaren drukker van beroep en een tweede door Witsen. De eenigzins stroeve correctheid en de eentonigheid vooral in de donkere gedeelten van den eersten druk waren geheel opgegaan in een malsche weekheid van lijn en in een wonderlijke kleurenrijkdom vooral in de donkere tonen. Door het leggen van een egale inktlaag over de geheele plaat waar vroeger werd gemanoevreerd met dunner of dikker zwart - ijdeltuitig middel om eventuele fouten te vermommen! - door het gebruik van verschillende inktkleuren in plaats van het vroegere eentonige zwart, kwam in Witsen's druk heel het rijke doen en de verrukkelijke onbevangenheid van den genialen etser volkomen tot zijn recht. Maar ook het drukken is Witsen nog niet genoeg. Hij onderzoekt alles waardoor zijn werk nog degelijker, nog spontaner, nog frisscher zou kunnen worden. Zoo heeft hij zijn Brabantse etsen niet alleen geheel naar de natuur geëtst, maar ook op de plaats zelf geheel gebeten, waardoor hij een uiterst reine zuiverheid en frischheid van toon bereikt.
Trefwoord
etsen (drukprocedé); etsplaat; aquatint (drukprocédé); vernis mou; droge naald; academie; toon; stofuitdrukking; en plein air werken; meester (kunstenaar)

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?