Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Veth, Jan, 1889-07-04
Citaat
Archief
Brievencollectie Jan Veth
Vorm
brief
Begindatum
1889-07-04
Einddatum
1889-07-04
Trefwoord persoon
Veth, Jan (kunstenaar)
Veth, Jan (ontvanger/aangeschrevene)
(auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
4
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
[1:1] […] Ik voel dat ik meeging en heb tot … ik weet het niet te noemen. Wilt gij realisme, impressionisme, passie … Maar vergeef mij dat ik u niet volgen kan. Of beantwoorden. Ik dacht dat de natuur nooit valsch kon zijn – wel dat zij wel eens wat te zien geeft dat op een gegeven oogenblik aan een zeker mensch, in een zekere stemming verkeerende, niet aantrekt. Wordt dit dan geen woordenspel? O, ik weet dat wij, als wij over iets willen spreken opschrijven woorden moeten gebruiken om onze gedachten uit te drukken. En nu niet ieder geeft aan hetzelfde woord dezelfde beteekenis. Denk, in het maatschappelijk leven, aan de beteekenis van het woord … eerlijk.
Trefwoord
stroming (kunst); natuur; stemming

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?