Mainmenu
752920
752653 / 754450

Leidse Kunstambachten tot 1575

Jansz Caga, Jan, Leiden, 1545-12-04, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv 42+20 (Wedboek 1545)
Citaat
Archief
archief Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508. Civiele Rechtspraak: Inv. nos. 42+1 t/m 42+ 28 (Wedboeken)
Vorm
archiefstuk
Vrije titel
Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv 42+20 (Wedboek 1545)
Begindatum
1545-12-04
Einddatum
1545-12-04
Trefwoord persoon
Jansz Caga, Jan (organist)
Louwerys Allertsz wordt aangeklaagd door Jansz Caga, Jan
Plaats onderwerp
Leiden
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
David egberts z[oon] als gem[achtich]t van m[eeste]r Jan Jans z[oon] organist b[eclaecht] louwerys allerts z[oon] besette persoen voerde som[m]e van XVIIJ stuvers ter cause van wyn en[de] verdroncken gelagen mit die costen hier om gedaen Protesteren[de] voerts nae Rechte style en[de] usantie // Is gewes[en] als dat die v[er]werde[er] schuldich zel Wes[en] tantwoord[en] zoe upte besettinge ofte upte daginge / Waer toe florys hobben z[oon] als gem[achtich]t van hem tyt genomen heeft VIIJe dagen actum den XJen decembr[is] anno voors[eyde] // Weder gec[on]tinueert by scepen[en] tot den naesten dingdach actum den XVen January anno XLVJ // noch gec[on]tinueert by c[on]sent van scepenen den tyt van een maent // [“by” stricken out] up zekere bewys vand[en] eysscher als dat die verweerd[er] die penn[ingen] bekent zoude hebben actum den XXIXen January a[nn]o XLVJ
Trefwoord
organist
Samenvatting
David Egbertsz, representing Meester Jan Jansz, organist, sues Louwerys Allertsz for 18 stuvers, for wine and drinks consumed, plus costs. On December 11, Florys Hobbenz, representing the defendant, asks to postpone 8 days to answer the sequestration and the charge. After some delay, on January 29, the court grants another postponement of one month, if the plaintiff offers some proof, the defendant agrees to pay.
Opmerking
Jan Jansz is Jansz Caga.
Zie
scan of the complete folio

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?