Mainmenu
752896
752653 / 753889

Leidse Kunstambachten tot 1575

Leiden, 1546-01-08, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv 42+20 (Wedboek 1545)
Citaat
Archief
archief Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief)
Vorm
archiefstuk
Vrije titel
Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv 42+20 (Wedboek 1545)
Begindatum
1546-01-08
Einddatum
1546-01-08
Trefwoord persoon
Jan Willemsz (pottenbakker)
Bruyn Claesz (schrijnwerker)
Katryn wordt aangeklaagd door Marytgen Jorysdr
Katryn weduwe van Claes Florysz
Marytgen Jorysdr weduwe van Jan Willemsz
Jan Willemsz (overleden)
Plaats onderwerp
Leiden
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Florys hobben z[oon] gem[achtich]t van marytgen Jorys dochter Jan Willems z[oon] pottebackers Wed[uw]e b[eclaecht] over katryn claes florys z[oon]s Wed[uw]e mit haer voecht en[de] bruyn claes zoen scrienwercker om negen karolus gul[dens] VIJ1/2 stuvers nae vytwys[en] thantscrift daer van Wesen[de] . Inhouden[de] een voir all te betalen / Dat daer om die verweerd[er]s schuldich zullen wesen een voir all te betalen mit die costen hier om gedaen en[de] gedaen zel Worden oivermindert thien Worp potten die claes florys z[oon] voors[eyde] daer en teynden noch ontfangen heeft // gec[on]tinuee[r]t by c[on]sent van [“p” stricken out] schepenen XIIIJ dagen up bewys vande eysschersse dat die voors[eyde] bruyn . tzelve hantscrift onderteyckent heeft actum den XXIJen January anno voors[eyde] . [“Is” stricken out] upten XVen february dair an volgen[de] Is gewes[en] als dat die voors[eyde] bruyn claesz vry en[de] quyt zel Wes[en] van dezer Instan[cie]
Trefwoord
pottenbakker; schrijnwerker
Samenvatting
Florys Hobbenz, representing Marytgen Jorysdr, widow of Jan Willemsz, potter, sues Katryn, widow of Claes Florysz, with her guardian, and Bruyn Claesz, cabinet maker, for 9 karolus guldens, 7,5 stuvers, plus costs, according to a contract for ten pots received by Claes Florysz. On January 22, the case is postponed 14 days … proof of Marytgen that Bruyn signed the contract. On February 15, Bruyn is free from this claim.
Zie
scan of the complete folio

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?