Mainmenu

Explore

alle databases/site
Zoekhistorie
Geen zoekopdrachten gevonden
752994
752653 / 752813

Leidse Kunstambachten tot 1575

Leiden, 1549-12-16, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+24 (Wedboek 1549-1550)
Leiden, 1549-12-16, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+24 (Wedboek 1549-1550)
Verder zoeken in RKDexcerpts
Citaat
Archief
archief Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief)
Vorm
archiefstuk
Vrije titel
Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+24 (Wedboek 1549-1550)
Begindatum
1549-12-16
Einddatum
1549-12-16
Trefwoord persoon
Phillips van Noorde (goudsmid)
Pouwels van Oy (overleden)
Willem van Oy (overleden)
Willem Gerytsz
Plaats onderwerp
Leiden
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Costus Jacops z[oen] gesubstitueert van phillips van noorde als gemachticht van Jonffrou van noorde zyne moeder wed[uw]e wylen meester willem van oy – becl[aecht] over den besette huysraet ofte y[m]boel by Willem Jorys z[oen] geInventorieert toecomende derfgenamen van wylen meester pouwels van oy mit eenige hoere voichden om betalinge te hebben vander som[m]e XIJ karolus gul[dens] X stuvers als vyf actendeelen van twintich karolus guld[en]s ende Dat van huyshuyr meye dage lestleden verschenen competeren[de] deysschersse voors[eyd] achtervolgen[de] zekere accorde by florys van oy cum s[oc]iis ghemaect maickende eyssch van [“costen” stricken out] Dezen ende vorder costen // boven getoegen up Woensdage naest comen[de] actum den Xen January anno vyftich . Weder uuytgestelt ende boven getoegen huyden achte dagen actum den XVen January anno voors[eyd] // upten XXIJen January dair an volgen[de] Is gewes[en] als dat die verweerders geabsolvee[r]t zullen wes[en] van Dezer Instan[tie]
Trefwoord
goudsmid
Samenvatting
Costus Jacopsz, substituting for Phillips van Noorde as representing Lady van Noorde, his mother, widow of Master Willem van Oy, laus claim to the sequestered property inventoried by Willem Jorysz, due to the heirs of Master Pouwels van Oy, for 12 Karolus guldens 10 stuvers, as 5/8 of 20 Karolus guldens , for house rent due last May Day, and due to Lady van Noorde from an agreement made with Florys van Oy and associates, plus costs. On 22 January the court absolved the defendants from the claim.
Zie
scan of the complete folio

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?