Mainmenu

Explore

alle databases/site
Zoekhistorie
Geen zoekopdrachten gevonden
752508
752662 / 752878

Leidse Kunstambachten tot 1575

Leiden, 1545-07-27, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv 42+20 (Wedboek 1545)
Leiden, 1545-07-27, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv 42+20 (Wedboek 1545)
Verder zoeken in RKDexcerpts
Citaat
Archief
archief Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief)
Vorm
archiefstuk
Vrije titel
Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv 42+20 (Wedboek 1545)
Begindatum
1545-07-27
Einddatum
1545-07-27
Trefwoord persoon
Jacop Willemsz (goudsmid)
Jacop Willemsz wordt aangeklaagd door Florys Hobbenz
Plaats onderwerp
Leiden
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Florys hobben z[oon] b[eclaecht] Jacop Willems z[oon] goutsmit zeggen[de] deysscher alzoe hy de verweerder alhyer In Rechte zekere penn[ingen] verleyt . ende hem voerde bailiu van Rynlandt een hoffaert gedient . en[de] oick voir die gerechte tot soeterwoude drie kenn[ingen] gedient heeft Dat daer om de verweerder van als deysscher schuldich zel wesen te betalen zyn verleggen ende verdient loen volgende Die ordonnancie van Rynlandt ende trecht des[er] stede ende Dat van stonden an naerder pronu[n]ciatie van dezer senten[cie]. of Dat zynen goeden executabel sullen Wezen Inder som[m]e van vyf karolus gul[dens] behoud[en] Juste moderatie van scepenen . en[de] vyf groot van costen hier om gedaen ende gedaen zel Worden // David egberts zoen als gem[achtich]t vanden verweerder presenteert deysscher. mits hebben[de] specificatie up gescrifte van zyn voors[eyde] diensten en[de] verleyde penn[ingen] / te voldoen al dat doechdelick Is. tusschen dit en[de] naesten dingdach actum den VIJen augusti anno voors[ey]t
Trefwoord
goudsmid
Samenvatting
Florys Hobbenz sues Jacop Willemsz, goldsmith, because he had legal expenses in 3 appeals cases before the bailiff of Rijnland and the court of Zoeterwoude, demanding immediate payment of his wages or else a sale of Jacop Willemsz’s property to recover 5 karolus guldens, plus 5 groot costs. On 7 August, David Egbertsz, representing the defendant, agrees to pay everything that is accurate, when he receives written specification, before the next court session.
Zie
scan of the complete folio

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?