Mainmenu

Explore

alle databases/site
Zoekhistorie
Geen zoekopdrachten gevonden
752513
752663 / 752878

Leidse Kunstambachten tot 1575

Leiden, 1545-08-03, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv 42+20 (Wedboek 1545)
Leiden, 1545-08-03, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv 42+20 (Wedboek 1545)
Verder zoeken in RKDexcerpts
Citaat
Archief
archief Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief)
Vorm
archiefstuk
Vrije titel
Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv 42+20 (Wedboek 1545)
Begindatum
1545-08-03
Einddatum
1545-08-03
Trefwoord persoon
Cornelis Claesz (goudsmid)
Dammas Ysbrantsz wordt aangeklaagd door Cornelis Claesz
Anthonis Adriaensz wordt aangeklaagd door Cornelis Claesz
Plaats onderwerp
Leiden
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Cornelis Claes z[oon] goudtsmit ande blaewe steen b[eclaecht] dammas ysbrants z[oon]s besette persoen als principael en[de] anthonis adriaens z[oon] vischcop[er] als borge . voerde som[m]a van drie pondt hollants ter cause van Renten verschenen paesschen lestled[en] / mits hebben[de] betalinge vand[en] een[en] Dat alsdan dander gevryt zal zyn/ mit vyf groot van costen hier om gedaen en[de] noch gedaen sullen Word[en] Protesteren|de] voerts als voeren // upten VIJen augusti anno voors[ey]t zoe heeft die voors[eyde] dammas Willich gestaen te doen zyn eedt als dat hy de voors[eyde] drie pondt hollants verschenen paesschen lestleden betaelt heeft dirck Wouters z[oon] van santen / mitsgaders oick betaelt heeft alle dander voerled[en] Jaeren // Welcke eedt hem byden voorn[oemt] cornelis claes z[oon] verdragen Worde
Trefwoord
goudsmid
Samenvatting
Cornelis Claesz, goldsmith, living next to the Blauwe Steen, brings a claim against Dammas Ysbrantsz, as principal, and against Anthonis Adriaensz, fishmonger, as bond, because of 3 pounds annuities due last Easter, plus 5 groot for costs, accepting payment from either. On 7 August, Dammas has voluntarily taken an oath that he paid the 3 pounds to Dirck Woutersz van Santen, like in previous years.
Zie
scan of the complete folio

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?