Mainmenu

Explore

alle databases/site
Zoekhistorie
Geen zoekopdrachten gevonden
752658
752696 / 752878

Leidse Kunstambachten tot 1575

Leiden, 1544-11-14, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+19 (Wedboek 1544-1545)
Leiden, 1544-11-14, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+19 (Wedboek 1544-1545)
Verder zoeken in RKDexcerpts
Citaat
Archief
archief Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief)
Vorm
archiefstuk
Vrije titel
Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+19 (Wedboek 1544-1545)
Begindatum
1544-11-14
Einddatum
1544-11-14
Trefwoord persoon
Dirck Jansz (glazenier)
Margriet Danielsdr wordt aangeklaagd door Dirck Jansz
Plaats onderwerp
Leiden
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Florys hobben z[oen] gem[achtich]t van dirck Jans z[oen] glaesmaicker als man en[de] voicht van zyn huysvr[ouwe] b[eclaecht] margriet daniels dochter mit haer voicht Seggende deysscher alzoe zyn huysvrou vanden verweerster up zekere verscheyden p[er]chelen van goeden gedaen heeft Die som[m]e van LIIIJ st[uvers] an gelde of an tynnewerck Dat daer om die v[er]weerster mit haer voecht schuldich zel wes[en] deysscher te leveren alle die parchelen van goeden Die zyn voors[eyde] huysvr[ouwe] daer voer gelevert heeft zoe goet en[de] quaedt als die Waeren Doe zy verweerster die ontfing / mits dat deysscher haer gepresenteert heeft en[de] alsnoch presenteert die voors[eyde] LIIIJ stuvers up te leggen ende te betaelen / of XIJ karolus gul[dens] daer voer te geven en[de] drie stuv[er]s van costen hier om gedaen ende gedaen zel worden // upten XXJen nove[m]br[is] anno voors[eyd]t zoe heeft die verweerster verclaert Die voors[eyde] willige pande In haren handen gestelt te zyn van drie karolus gul[dens] X stuv[er]s en[de] j blanck twelck deysscher Inden name als voe[re]n gestelt heeft ten eede vande verweerster en[de] haer voecht
Trefwoord
glazenier; tinnewerk
Samenvatting
Florys Hobbenz, representing Dirck Jansz, glassmaker, as husband and guardian of his wife, sues Margriet Danielsdr, demanding delivery of 54 stuvers’ worth of cash or pewter, or return of the items with which his wife had paid Margriet, or payment of 12 Karolus guldens plus 3 stuvers for current and future costs. On 21 November, the plaintiff agreed to accept a sworn statement from the defendant that she had received items worth 3 Karolus guldens 10 stuvers and 1 blanck.
Zie
scan of the complete folio

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?