Mainmenu

Georg Bocskay en Joris Hoefnagel

Mira Calligraphiae Monumenta, 1561-1596
Los Angeles (California)/Malibu (California), J. [..]
Object gegevens
Objectcategorie
boek
Fysiek verband
Verwijzing bij 'samengestelde kunstwerken': werken die een geheel vormen of vormden, zoals altaarstukken, decoratieve stukken uit een betimmering of werken die bedoeld waren om samen te worden getoond, zoals pendanten en reeksen.

bevat diverse bladen

Manuscript, een zogenaamd 'Schriftmusterbuch' met daaraan toegevoegd twee alfabetten, bestaand uit 151 bladen, waarvan 145 op perkament (fol. 1-84, 87-104, 107-128, 130-151) en 5 (fol. 85, 86,105-106, 129) op papier, 166 x 124 mm [iets versneden]. Ieder blad is rechtsboven genummerd in rood in latere hand, m.u.v. het laatste blad dat ongenummerd is. Blad 8 ontbreekt. Diverse bladen met signatuur en dateringen door Bocskay 1561-1562 en met monogram en nagel met jaartal 1596 door Hoefnagel (fol. 51r, 74r, 151v) De bladen 1-129 bestaan uit kalligrafische handschriften van Georg Bocskay in inkt uit 1561-1562. Tussen ca. 1591 en 1596 werden hieraan miniaturen toegevoegd door Joris Hoefnagel in waterverf, dekverf en inkt veelal met zilver- en goudhogingen, soms met sporen van een schets in zilverstift als voortekening. Tevens voegde Hoefnagel twee alfabetten toe (fol. 130-151)
Drager/materiaal
perkament, inkt, zilverstift, penseel in kleur (aquarel), gouache (materiaal/techniek), leer, gehoogd in goud, gehoogd in zilver
Vorm/maten
staande rechthoek 166 x 124 mm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
  • opschrift middenboven: Georgii Bochkaj/ Mira calligraphiae monumenta/ et pictoriae patientiae/ diligentißima indicia/ Ab an. 1562 ad 1596.
    in pen in bruin
Huidige toeschrijving
Georg Bocskay
vervaardigde het kalligrafische deel van fol. 1-129
en Joris Hoefnagel
vervaardigde de miniaturen bij fol. 1-129 en de fol. 130-151
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1561-1596 (1561 - 1596)
de kalligrafische handschriften van de eerste 129 folio's werden in 1561-62 vervaardigd door Bocskay, de resterende folio's en de miniaturen werden in 1596 door Hoefnagel voltooid
Herkomst
Tentoonstellingen en literatuur
Beelddocumentatie
Ingevoerd op: 2009-04-17; Laatste wijziging: 2021-12-09

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?